De gevaren van Cloud Hybrid Search

In een vorige blogpost schreef ik over de nieuwe functie van Microsoft waarmee documenten opgeslagen op verschillende locaties (in je eigen netwerk en in de cloud) in een enkele zoekopdracht gevonden en gepresenteerd kunnen worden. Hoewel dat een enorme productiviteitsverbetering is, kleven hier echter ook enkele gevaren aan. Cloud Hybrid Search doorzoekt alle documenten opgeslagen […]

Alle informatie in 1 zoekopdracht: Cloud Hybrid Search

Tot kort geleden was het heel moeilijk om met één zoekopdracht alle documenten in de organisatie te vinden. Voornamelijk omdat deze documenten over veel verschillende locaties verspreid waren. Microsoft heeft dit nu opgelost. Met Cloud Hybrid Search is het mogelijk met slechts één zoekopdracht alle documenten te kunnen vinden. Over de afgelopen jaren zijn veel […]

Data Loss Prevention (DLP) in Office 365

Van organisaties wordt verwacht dat zij voldoen aan diverse regelgevingen en beleid (compliance). Dit kan verschillen per sector waarin de organisatie opereert en van de geografische locatie van de organisatie. Zo wordt er verwacht dat organisaties zorgvuldig omgaan met privacygevoelige informatie, van bijvoorbeeld klanten of cliënten. Daarnaast kan er ook organisatie specifiek beleid zijn, die […]

Office 365 Group Connectors

Voor wie Voor iedereen die op dit moment gebruik maakt van Office 365 Groups of geïnteresseerd is om dat in de toekomst te gaan doen. Wat is het Group Connectors is een nieuwe feature binnen Office 365. Om precies te zijn ééntje die toegevoegd is aan Groups, een feature die zelf ook nog relatief nieuw […]