Architectuur die kan meebewegen met de veranderingen in de zorg Intermetzo

Zorgorganisatie Intermetzo werkt samen met kinderen en jongeren aan hun toekomstperspectief. Het gaat hierbij om jongeren met meervoudige, complexe problemen. De snelle veranderingen in de jeugdzorgmarkt zorgen ervoor dat je als organisatie bewegelijk en fluïde moet zijn om in de toekomst snelle antwoorden te kunnen bieden voor kinderen en gezinnen die dat nodig hebben. Een architectuur die kan meebewegen met de veranderingen die plaatsvinden in de zorg en waardoor alle verschillende organisaties beter met elkaar kunnen samenwerken biedt hiervoor een goede basis.

Intermetzo is een grote, landelijke jeugdzorg instelling dat jaarlijks gemiddeld 5000 kinderen en jongeren met meervoudige, complexe problemen helpt door het bieden van integrale, professionele steun en expertise aan gezinnen, scholen, en collega-organisaties. Samen met Wortell levert Amsio een platform waardoor Intermetzo snel en flexibel kan reageren op de veranderingen die plaatsvinden in de zorgsector. Rick Slager, cloud architect bij Wortell, vertelt over deze succesvolle samenwerking.

In de jeugdzorgmarkt verwachten we een snelle verandering. Als je als organisatie niet fluïde, bewegelijk en snel bent, dan kun je in de toekomst geen snelle antwoorden op de juiste plekken organiseren voor kinderen en gezinnen die dat nodig hebben. Intermetzo is op zoek gegaan naar partners die deze complexe bewegingen samen met hen kunnen maken.

De uitdaging

Dat het vanaf het begin af aan een interessant en complex project is geweest, beaamt Rick Slager, werkzaam bij Wortell dat gespecialiseerd is in het implementeren van Microsoft-oplossingen: “Bij Wortell helpen we organisaties van het prille begin in een verandertraject, tot de implementatie en in beheername van Microsoft-oplossingen. Toen we in gesprek kwamen met Intermetzo zaten zij in zo’n verandertraject aangezien de organisatie nog uit meerdere vestigingen en instellingen bestond. We zijn op hoog-business niveau gaan kijken naar oplossingen waarbij we een architectuur neer kunnen zetten, die kan meebewegen met de veranderingen die plaatsvinden in de zorg en waardoor alle verschillende organisaties beter met elkaar kunnen samenwerken. Uiteindelijk draait het maar om één ding en dat is het kind dat problematiek ervaart.” Hij vult aan: “Er was al veel afgeschreven aan hardware, en de initiële investering hierin was vrij hoog. Plus dat we niet wisten hoe groot we zouden groeien, misschien wordt er wel gekrompen. Flexibiliteit is dus zeer belangrijk.”

Het kind staat centraal

De keuze voor Amsio was voor beide partijen vanzelfsprekend. “Onafhankelijk van elkaar kwamen we allebei uit op Amsio. Amsio is een partij die zeer gedreven te werk gaat en waar al een goede relatie was vanuit Wortell en Intermetzo”, legt Rick uit. Wat voor Intermetzo een belangrijk criterium is, is de drijfkracht achter het bedrijf. Als kinderen niet meer de juiste zorg krijgen en IT ondersteunt dan niet meer, dan moet de directie benaderbaar zijn en wil je niet tegen een koude ‘leverancier-afnemer situatie’ aanlopen. Intermetzo was op zoek naar partners die op waarden met elkaar kunnen samenwerken, zoals dat ook in de zorg hoort te zijn. Op basis daarvan is Amsio naar voren gekomen.

Infrastructure-as-a-Service

Sinds 2013 werken Intermetzo, Wortell en Amsio naar volle tevredenheid samen. Amsio levert Infrastructure-as-a-Service in de vorm van een private cloud en verzorgt samen met Wortell de indeling van ca. 2500 werkplekken. De onderlaag, gebaseerd op de technologie van HP, is stabiel en innovatief om de bedrijfsdoelstellingen van Intermetzo te kunnen faciliteren. Dankzij de flexibiliteit en hoge performance die HP aan Amsio biedt in de configuratie, kan Amsio een cloudplatform bieden waarmee zowel horizontaal als verticaal eenvoudig geschaald kan worden.