Governance staat voor: bestuur, leiding, beheer. Maar in de ICT gaat Governance verder dan het beheren of besturen van een ICT-omgeving. Wat zijn de behoeften en doelstellingen van jouw organisatie? En wat hebben de bedrijfsafdelingen en teams specifiek nodig? Om Governance hanteerbaar te maken voor een organisatie worden de antwoorden op deze vragen verwoord in het Governanceplan. Dit is een complete set van richtlijnen, beleid, procedures, rollen, verantwoordelijkheden en activiteiten voor het managen van de ICT-omgeving. Daar heb je een flinke kluif aan! Wortell helpt organisaties daarom met het opstellen hiervan.

Anticiperen op behoeften

Het Governanceplan bestaat uit industriestandaard methoden en best practices om in te spelen op wet- en regelgevers, compliance initiatieven, de behoeften van de organisatie en van externe belanghebbenden. Een doeltreffend Governanceplan anticipeert op deze behoeften en de doelstellingen van bedrijfsafdelingen en teams. Het borgt een maximaal rendement op de ICT-investeringen van jouw organisatie. Elke onderneming is uniek en er bestaat geen standaard Governanceplan. Samen met jouw organisatie doorlopen en bepalen we daarom in een aantal workshops de volgende onderwerpen:

 • De oplossing en bijbehorende Governance
 • Visie, doelstellingen en KPI’s voor succes
 • Informatieplan en definitie van de standaarden
 • Architectuur en definitie van de standaarden
 • Beleid en richtlijnen voor onderdelen uit het informatieplan
 • Beleid en richtlijnen voor onderdelen uit de architectuur
 • Ondersteunende rollen, taken, verantwoordelijkheden en competenties
 • Processen voor ontwikkeling, updates, beheer en ondersteuning
 • Ondersteunende tools en technieken voor ontwikkeling, updates, beheer en service
 • Gebruikersadoptie- en educatiestrategie
 • Methodes voor borging van het Governanceplan
 • Roadmap voor borging en controle van de uitvoering van het Governanceplan

Focus op de oplossing

Wortell ondersteunt tijdens het opstellen van een Governanceplan, dat zich specifiek richt op jouw oplossing en de doelstellingen die jij voor ogen hebt. Afhankelijk van de behoefte omvat het Governanceplan onderdelen van Office 365, zoals SharePoint, OneDrive for business, Office Groups, Office Video, Delve, Yammer, Exchange Online, Skype for business, Office 365 ProPlus en Azure AD. Wil je weten wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Bijbehorende producten

Downloads


  Deze klanten gingen je voor: