We hebben Office365! Hoe echt aan de slag?

Mensen zitten over het algemeen niet te springen om veranderingen. Om dit in goede banen te leiden geeft ons FastTrack team een ‘Success Workshop’.

2 min Blog Irma Roossink

Zoals ik in mijn vorige blog “We hebben Office365! Waar beginnen we?” aangaf kan de overstap van een traditioneel serverpark naar de Cloud soms best spannend zijn.

Licenties aanschaffen betekent niet automatisch dat ze ook echt gebruikt gaan worden. De “adoptie” (acceptatie) van nieuwe Cloud services is hierbij een cruciale factor. Gebruikers moeten wennen aan de nieuwe omgeving en het nut ervan inzien.

Want hoe gaan de gebruikers echt aan de slag met een dienst waarvan de IT-afdeling of directie heeft bedacht dat die nodig is om de werkprocessen te verbeteren?

Succes Workshop

Mensen zitten over het algemeen niet te springen om veranderingen. Om dit in goede banen te leiden geeft ons FastTrack team een ‘Success Workshop’ waarin wij organisaties stap voor stap begeleiden bij de vier onmisbare pijlers van het in gebruik nemen van nieuwe IT-diensten:

  1. Het maken van werkscenario’s – Wat wil je bereiken – en hoe helpt een Microsoft Cloud dienst daarbij?

  2. Het betrekken van stakeholders – Wie gaat de veranderingen communiceren, wie zijn de early adopters die de rest meekrijgen? Wie gaat ondersteunen?

  3. Het geven van training – Hoe brengen wij gebruikers op het gewenste niveau, zodat ze plezierig met het product aan de slag gaan?

  4. Het organiseren van bewustwording – Hoe meten wij het succes van de implementatie? Waar berichten wij over?

Gedragsverandering

Meestal krijgt ons FastTrack team in eerste instantie alleen een IT-medewerker of manager te spreken bij een kick-off sessie. Vaak wordt snel duidelijk dat een breder publiek nodig is om iedereen mee te krijgen in de veranderingen. Marketing en Communicatie afdelingen kunnen bijvoorbeeld heel goed helpen om gedragsveranderingen te bewerkstelligen!

Zodra 10% of meer van de gebruikers actief aan de slag is met de nieuwe dienst doet het FastTrack team een stap naar de achtergrond. Dat neemt niet weg dat wij altijd beschikbaar blijven gedurende de gehele periode van de licentie.

Grote veranderingen begeleiden en onze klanten binnen korte tijd succesvol gebruik zien maken van de gewenste diensten, dat maakt ons werk zo leuk! 

Meer weten over de Succes Workshop of over ons FastTrack-team? Neem gerust contact op met mij via Irma.Roossink@wortell.nl of via 020 750 5036.