Data, BI en AI

De transitie naar de cloud is succesvol. En nu? Een echte digitale transformatie begint met data. Want organisaties van nu zijn data gedreven.

Op naar de datagedreven organisatie

Wortell helpt klanten onder andere met het geven van inzichten in data en allerlei soorten informatiebronnen. Van oudsher gaat het hierbij om het creëren van inzichten op basis van het verleden. Maar in de markt nemen we een algemene bewustwording waar: bedrijven beseffen dat we steeds meer toe bewegen naar een datagedreven organisatie – oftewel, een bedrijf waarin iedereen steeds meer beslissingen neemt op basis van allerlei beschikbare data en de analyses die hierop worden gedaan. Dit kan historische data zijn maar zeker ook realtime data!

We laten data voor de klant werken

  • We leveren inzichten in bedrijfsprocessen, realtime
  • We zorgen ervoor dat iedereen binnen de organisatie eenvoudig rapportages kan maken
  • We maken één overzicht met informatie gecombineerd uit al die verschillende systemen
  • We zorgen ervoor dat op basis van data automatisch verbanden gelegd worden voor nieuwe bruikbare inzichten

Onze aanpak

Met een vast team helpen wij de opdrachtgever om in drie fases te groeien van ‘Hindsight’ via ‘Insight’ naar ‘Foresight’. Hiervoor werken er in verschillende fases soms verschillende rollen bij de klant. Zo zetten we eerst experts in die bronnen koppelen, waarna we andere collega’s inzetten die data daadwerkelijk centraal kunnen verzamelen en opslaan. Vervolgens is het tijd om datascientists in te schakelen die deze date kunnen inspecteren, duiden en analyseren. Tenslotte moet een andere groep specialisten de verzamelde data op een mooie manier inzichtelijk maken We gebruiken hiervoor veel verschillende producten en de bijbehorende tools voor data ingestie, opslag, analyse en intelligentie. Het liefst in Azure maar ook on premises en om verbinding te maken.

Technologie die we gebruiken

Verschillende tools helpen om de data inzichtelijk te krijgen zoals: Azure Blob storage, Data Lake storage, IOT hub, Stream Analytics, Cosmos DB, Data Factory, SQL Databases, SQL Data Warehouse, Data Lake Analytics, Analysis services, Cognitive services, Bots, Search, Data Bricks, Machine Learning workspace/-VM en natuurlijk Power BI.

3 min Blog

Go with the Flow

Rémy Bosman
3 min Blog

Waarom kende ik Microsoft PowerApps niet? Dit is zo cool!

Sven Strandstra
2 min Blog

Toekomstgerichte data-analyse met AI: van achterom- naar vooruitkijken

Danny Burlage