Ga naar content
Zoek op onderwerpen, blogs, diensten etc.

Altijd naar huis met een nieuw idee

Kennis
29-5-2019

Onze nieuwste workshop

Afgelopen woensdag 21 mei vond onze nieuwste Mixed Reality & AI workshop plaats bij Wortell. Dit keer waren er 5 organisaties aanwezig bij onze sessie. Tijdens deze workshop stonden onze specialisten Alexander Meijers en Joost van Schaik stil bij de mogelijkheden van Mixed Reality, HoloLens en (de combinatie met) AI, waarbij deelnemers HoloLens zelf ook konden ervaren.

Klantcases en brainstormen

Aanwezigen werden geïnspireerd door concreet gerealiseerde klantcases van Wortell en de standaard applicaties die Microsoft gaat bieden voor HoloLens 2, zoals Guides en Remote Assist. Daarna gingen de gasten zelf aan de gang om via een brainstormsessie zelf na te denken waar ze mogelijkheden zagen voor Mixed Reality en/of AI. Via een vast stramien en een beproefd concept werd men gevraagd processen en taken te definiëren en vervolgens in te zoomen waar één of meer  technieken een rol zou kunnen spelen – daarbij altijd in het oog houdend dat er een duidelijke business case moet zijn. Joost en Alexander waren er om die ideeën vervolgens te toetsen en challengen op haalbaarheid. Bezoekers gaan altijd weg gaan met concrete ideeën die binnen hun organisatie toegevoegde waarde kunnen leveren.

Vergelijkbare uitdagingen

Het blijkt dat totaal verschillende organisaties met compleet verschillende achtergronden toch met heel vergelijkbare uitdagingen worstelen. Een voorbeeld:
  • Ouder wordende en met pensioen gaande experts die jarenlange ervaring hebben zonder welk het bedrijf niet kan functioneren, maar die tevens dingen blijven doen omdat het altijd zo gedaan is – terwijl dat juist binnenkort niet meer kan
  • Expertise die slechts beperkt geografisch aanwezig is waardoor specifieke (dure) personen een veel groter deel van hun loopbaan reizend doorbrengen dan leuk of economisch verantwoord is
  • Gebrek aan overzicht bij visualisaties in bouw of onderhoud van machines en gebouwen – deze zijnniet (op ware grootte in situ bijvoorbeeld), of alleen tegen hoge kosten beschikbaar (maquettes of andere fysieke modellen die dan ook nog eens niet of nauwelijks aanpasbaar zijn)
Belangrijk bij onze workshop is dat de gasten altijd naar huis gaan met een idee – hetzij hoe ze Mixed Reality zouden toepassen, hetzij AI, mogelijk allebei, maar ook altijd met een duidelijke business case. Beide technieken hebben een hoge ‘coolness factor’ maar belangrijk bij elke techniek is de opbrengst of kostenverlaging in harde euros.