Ga naar content
Zoek op onderwerpen, blogs, diensten etc.

[Infographic] Een dag uit het leven van de ambulante zorgmedewerker

Kennis
3-12-2015

De zorg verandert. Er moet efficiënter worden gewerkt met minder beschikbare tijd. Om dat te kunnen bereiken dient de organisatie van de zorg fundamenteel te veranderen.

Te beginnen bij de zorgverleners. Binnen de zorg spelen technische vernieuwingen al jaren een enorm belangrijke rol. En die rol zal alleen maar groter worden. ICT houdt zijn leidende rol: een rol die steeds minder zichtbaar is, maar wel veel meer mogelijkheden biedt.

In dit veranderende denken verandert de rol van de zorgverlener. Dankzij die steeds grotere technische mogelijkheden is er meer ruimte voor de menselijke kant van de zorg, blijft er vanuit de zorgverlener veel meer tijd over voor persoonlijke aandacht en het bieden van een luisterend oor aan de cliënt. Veel van de technologie die nodig is om zorgverlening te kunnen optimaliseren is reeds aanwezig bij de meeste zorginstanties. Daarnaast kunnen handige apps het werk vereenvoudigen en de dienstverlening naar de cliënt optimaliseren.

Stand van zaken

De veranderingen hebben consequenties voor de eisen die aan de informatievoorziening worden gesteld. Van oudsher is de zorg een informatie-intensieve sector. Die belangstelling voor ICT wordt in alle lagen van de gezondheidszorg nauwlettend gevolgd. Er kan geen medisch congres voorbijgaan of er staan wel digitale ontwikkelingen op de agenda. Aangepaste wetgeving en financiering vereist bovendien dat zorginstellingen flexibel dienen te reageren op veranderingen in de markt. Technologische ontwikkelingen, zoals uitgekiende en gebruiksvriendelijke zorgapps, dragen een belangrijk steentje bij aan de communicatie tussen de zorgverleners onderling. Met de inzet van apps kan heel eenvoudig winst op een drietal terreinen worden geboekt: efficiëntie, tijd, kosten en servicegerichtheid.

De nieuwe zorgmedewerker

Parallel aan die veranderingen op technologisch gebied in de zorg zien we ook een verschuiving op het vlak van de zorgmedewerker zelf. De eisen die worden gesteld aan de zorgmedewerkers veranderen fundamenteel. Enerzijds wordt van hen verwacht dat ze een hoog opleidingsniveau hebben en over specifieke competenties beschikken, anderzijds verandert hun manier van werken. Flexibiliteit om bijvoorbeeld op verschillende plaatsen de beschikking te hebben over de juiste informatie en mee te gaan met technologische veranderingen zijn enkele opvallende kenmerken. Infogr_Zorgmedewerker

Gebruiksvriendelijk

Veel banen in de zorg hebben een bredere invulling gekregen. De inzet van technologie krijgt op dat vlak een veel vastere plek in het dagelijkse werk. Voor veel zorgmedewerkers is dat absoluut geen probleem. Zij zijn opgegroeid in een sterk gedigitaliseerde omgeving; technologie is als het ware een tweede natuur. Ze voeren graag verschillende taken naast elkaar uit, ze leggen gemakkelijk (digitale) contacten over organisatiegrenzen heen en hechten aan een ruime mate van autonomie en vrijheid. Maar ook voor de zorgmedewerkers die daar niet mee zijn opgegroeid, zijn de technologische veranderingen geen bron van zorgen. De reden daarvoor is de steeds hogere graad van gebruiksvriendelijkheid van de apparatuur en de software die in de zorg wordt gebruikt.

Bestaande technologie

Om een zorgmedewerker in staat te stellen digitale middelen in te zetten om productiever te werken, moeten die middelen aanwezig zijn. Daarnaast moet de zorgmedewerker ook weten hoe deze middelen ingezet kunnen worden. Veelal is de onderliggende technologie al in huis. Enkele voorbeelden: Teamoverleg met Skype for Business Werkoverleg binnen een team kan natuurlijk gedaan worden door allemaal bij elkaar te gaan zitten. Dit organiseren kost vaak echter veel tijd. Met Skype for Business kan dit ook achter de eigen computer op een locatie naar keuze gedaan worden. Men hoeft dan niet allemaal op de fiets te stappen om naar een bepaalde locatie af te reizen. Veel organisaties maken daarbij een verdeling over de team overleggen die ze in persoon willen voeren en de team overleggen waarvoor ook Skype for Business gebruikt kan worden. Inzicht met Power BI Power BI is een Business Intelligence oplossing die uitgaat van het principe informatie voor iedereen. Power BI is in basis gratis en kan zonder al te veel moeite gekoppeld worden aan de meeste ECD, planning en financiële systemen. Afhankelijk van iemand zijn rol en functie wordt vervolgens informatie getoond. Een zorgmedewerker zal dus hele andere informatie zien dan een teamleider. Videoconsult met Skype for Business Er zijn heel veel oplossingen voor het doen van een videoconsult. Vaak kosten die veel geld en zijn ze moeilijk in gebruik te nemen. Skype for Business (vroeger Lync) kan gebruikt worden om een videoconsult te houden met een cliënt. Door de inzet van Skype for Business wordt standaard technologie gebruikt, die in basis veilig is en de meeste mensen al op hun computer hebben staan. De cliënt gebruikt vervolgens de consumentenversie van Skype om het gesprek aan te gaan. Apps voor dossierbeheer Veel zorgmedewerkers registreren eens per dag/week hun uren en de activiteiten die ze bij verschillende cliënten hebben gedaan. Hiervoor reizen deze medewerkers af naar een kantoorlocatie. Tegenwoordig zijn er echter ook Apps waarmee gegevens direct vanaf een mobiele telefoon of tablet kunnen worden geregistreerd in een ECD. Denk daarbij aan de CareConnections zorgapp. Deze wordt simpelweg gekoppeld aan een ECD en het planningssysteem.

Meer informatie?

We vertellen je graag alles over onze visie op de Nieuwe Zorgmedewerker en hoe technologie hen kan ondersteunen.