Retail

In een wereld waarin nieuwe verdienmodellen als paddenstoelen uit de grond schieten is het essentieel om niet achter te blijven. Dat vraagt dus om innovatieve IT-oplossingen. Gelukkig hebben wij die oplossingen in huis. 

Helpen bij Retail

Bij afdelingen als HR, management en communicatie, gaat het vaak om toegang tot documenten en het snel kunnen vinden van informatie. Iedereen heeft weer ander type informatie nodig: Wanneer moeten ze waar zijn? Wat moeten ze doen. Hoe kunnen ze hun werk zo efficiënt mogelijk inplannen?

Digitaal in Retail

Weten wat er echt speelt op de werkvloer. Daarom analyseren wij verschillende doelgroepen eerst goed. Per doelgroep gaan wij samen de ideale werkplekken samenstellen. Dus ook meelopen met de mensen van bijvoorbeeld de buitendienst om te kijken waar de echte informatiebehoefte precies zit.

2 min Blog

Digitaal in de groensector?

Jair Hokstam
3 min Case

Moderne werkplek als cultuuromslag

ProBiblio