360 graden feedback

Verandering

Als je beslist om zelforganiserend te werken, verandert je organisatie van input-gestuurd werken naar output-gestuurd werken. Input in de vorm van doelengesprekken, functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken stopt. Ook de wekelijkse of maandelijkse gesprekken tussen een manager en zijn medewerker behoren tot de verleden tijd, nu er geen managers meer bestaan.

Het klinkt zo alsof je alle controle op de medewerker loslaat. Dat is natuurlijk niet zo, maar de verandering heeft zeker impact. Hoe gaat dan dan precies? Medewerkers hebben namelijk toch ook behoefte aan feedback. Zorg dat ze dat ook blijven krijgen. Hieronder lees je hoe wij succesvol blijven monitoren in onze organisatie.

Groeimeter – Tips & Tops

We hebben de zogenaamde Groeimeter geïmplementeerd. Deze staat voor het ophalen en wegbrengen van feedback richting een collega. Ieder kwartaal ontvangen medewerkers feedback van vijf collega’s. Per persoon geef je maximaal aan acht collega’s feedback. Dit laatste hebben we ingevoerd omdat er natuurlijk altijd “populaire” collega’s zijn die veel met verschillende collega’s werken.

Het systeem werkt vrij intuïtief. Feedback wordt gegeven in de vorm van een Tip (iets wat de persoon kan veranderen, verbeteren) en een Top (over wat fijn is aan deze persoon). Het beoordelen is volledig anoniem. Oftewel het is niet te traceren wie welke beoordeling geeft. Dit doen we om het systeem zo transparant mogelijk te houden.

Groeimeter – Salaris

Binnen een organisatie waar geen managers bestaan en dus geen persoon bepaalt wat de salarisgroei voor de medewerker is, dient een ander model te komen. Bij Wortell bepalen je collega’s de hoogte van je salarisgroei.

Naast de Tip & Tops worden nog drie elementen op basis van de functie van de medewerker aangestipt in de terugkoppeling, namelijk:

  • Toegevoegde waarde
  • Samenwerken
  • Ontwikkeling

Met het geven van deze beoordeling deel je tegelijkertijd punten uit. Alle punten bij elkaar opgeteld bepalen de jaarlijkse groei van het salaris.

Werkt dat? Jazeker. Het werkt heel fijn voor ons. En dan werken wij ook nog in een lastige branche, zonder CAO. Oftewel er zijn geen jaarlijkse afspraken met vakbonden om voor de hele IT markt dezelfde voorwaarden te bedingen. Iedere IT organisatie bepaald dus zelf zijn eigen arbeidsvoorwaarden. Als het bij ons werkt, kan het voor iedere organisatie werken!