Ga naar content
Wij zijn de #1 Microsoft partner van Nederland
header_top_slogan_short
Console Werken bij

Security: Regels, richtlijnen en wetten

Ontdek de essentiële regels, richtlijnen en wettelijke kaders die de basis vormen van een veilige digitale omgeving. Van de Europese NIS 2.0-richtlijn, het Digital, Operational, Resilience Act (DORA)-framework, Informatiebeveiliging in de zorg (NEN 7510 en NEN 7513), Cyberbeveiliging voor IACS tot aan cyberbeveiliging voor de Nederlandse overheid (BIO). Hier vind je waardevolle inzichten en verwijzingen naar cruciale wetten en richtlijnen die de veiligheid van onze digitale wereld waarborgen.

NIS 2.0: Versterking van digitale weerbaarheid in een veranderende wereld

Nagenoeg alle sectoren kenden de afgelopen jaren een enorme digitale revolutie. Digitalisering kent helaas ook een keerzijde. Namelijk, een toename van cybercriminaliteit. Gezien de toename in geavanceerde cyberaanvallen zag de Eurpese Unie zich genoodzaakt om meer uitgebreide maatregelen te nemen met de NIS 2.0 als resultaat. Het doel van de richtlijn is hetzelfde gebleven; het creëren van een gezamenlijk niveau aan securitymaatregelen binnen de EU-lidstaten in combinatie met het verbeteren van de samenwerking tussen de lidstaten.  

Om het niveau van cybersecurity binnen Europa te verhogen wordt het toepassingsbied uitgebreid met meer sectoren en diensten, die voor de economie en samenleving van een land als essentieel of belangrijk worden beschouwd; het wordt dus voor veel meer sectoren van toepassing. Ontdek alles over de NIS 2.0 en lees wat dit voor jouw sector en organisatie betekent. 

NIS 2.0 Assessment: Ontdek en verbeter je beveiligingsniveau
Benieuwd naar hoe jouw organisatie staat met betrekking tot veiligheidsmaatregelen? Wortell en Microsoft hebben de handen ineengeslagen en een assessmentprogramma opgesteld. Dit programma biedt inzicht in jouw huidige niveau van beveiligingsmaatregelen en levert een gedetailleerde routekaart met aanbevelingen om dit naar een hoger niveau te tillen. Maak gebruik van deze kans om je beveiliging te versterken en je organisatie te beschermen tegen potentiële risico's!

Naar het NIS 2.0 assessment

NIS 2.0

Verken de impact van NIS 2.0 op jouw organisatie en leer hoe het je helpt je digitale front te versterken tegen toenemende dreigingen.

Lees alles over NIS 2.0

Ontdek in welke sectoren de NIS 2.0 actief is en wat dit voor jouw organisatie betekent.

DORA: Regelgeving voor financiële dienstverlening

De financiële sector valt en staat met digitale transformatie die in rap temp voortduurt. Ook binnen de Europese Commissie staat digitalisering centraal, met speciale aandacht voor de toename van cybercriminaliteit. In navolging van NIS2 (Network and Information Security) is de Digital Operational Resilience Act (DORA) de nieuwste wetgeving die zich richt op het aanpakken van cyberrisico’s binnen de financiële dienstverlening. Op 23 juni 2022 is binnen het Europese Parlement de DORA goedgekeurd. Organisaties in de financiële sector en hun IT-dienstverleners zullen eind 2024 moeten voldoen aan de eisen van DORA. Het doel van deze wetgeving is het harmoniseren van de eisen met betrekking tot het beheersen van ICT-risico's, met als uiteindelijk doel het waarborgen van de continuïteit van kritieke processen binnen financiële instellingen.

DORA

Leer hoe DORA de veerkracht van jouw financiële dienstverlening versterkt en je helpt om te voldoen aan de eisen voor een robuuste digitale infrastructuur tegen groeiende cyberrisico's.

Lees alles over DORA

Wat betekent de DORA voor jouw financiële instelling? 

NEN 7510 en NEN 7513: Informatiebeveiliging in de zorg

De NEN 7510 en NEN 7513, die gaan over Informatiebeveiliging in de Zorg, zijn van essentieel belang in een tijd waarin digitale transformatie de zorgsector ingrijpend verandert. Ze bieden een stevige basis voor het beschermen van cliënt- en patiëntgegevens en het bevorderen van veilige en efficiënte zorgprocessen. De uitdagingen binnen de zorg zijn talrijk, variërend van het beveiligen van medische apparatuur tegen cyberaanvallen tot het trainen van personeel om steeds geavanceerdere phishing-e-mails te herkennen. Zorginstellingen dienen niet alleen te voldoen aan de normen, maar ook een cultuur van informatiebeveiliging bevorderen binnen hun organisaties.

NEN 7510 en NEN 7513

Lees meer over de impact van NEN 7510 en NEN 7513, die gaan over informatiebeveiliging in de zorg, voor jouw zorginstelling.

Lees alles over Informatiebeveiliging in de zorg

Wat betekent de NEN 7510 en NEN 7513 voor jouw zorginstelling? 

IEC 62443: Cyberbeveiliging voor Industriële Automatisering & Controlesystemen (IACS)

Digitalisering en voortdurende technologische ontwikkelingen bieden enorme kansen voor de maakindustrie. Digitalisering leidt tot efficiëntere productieprocessen, verbeterde kwaliteitscontroles en gepersonaliseerde productie. Het stelt organisaties in staat sneller te innoveren en flexibeler te reageren op veranderende marktvraag. Echter, wanneer deze ontwikkelingen onvoldoende beschermd zijn, kunnen ze leiden tot bedreigingen en risico's zoals cyberaanvallen of verstoring van processen. Dit kan dagelijkse activiteiten verstoren en de bedrijfscontinuïteit in gevaar brengen.

IEC 62443

Lees meer over de impact van IEC 62443 voor de cyberbeveiliging voor Industriële Automatisering & Controlesystemen (IACS). 

Lees alles over Cyberbeveiliging voor Industriële Automatisering & Controlesystemen

Wat betekent IACS voor jouw organisatie? 

Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO): Informatiebeveiliging voor de Nederlandse Overheid

De BIO vormt een nationaal normenkader dat gebaseerd is op internationale standaarden ISO27001 en 27002, specifiek gericht op overheidsinstanties. Het is een gezamenlijk initiatief van het Rijk, Provincies, Gemeenten en Waterschappen. De implementatie van de BIO blijft de verantwoordelijkheid van overheidsorganisaties zelf. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ondersteunt hen hierbij via het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP). Binnen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn er stemmen om de BIO wettelijk verplicht te maken, vooral gezien de Europese richtlijn NIS2 waar overheidsinstanties onder zullen vallen.

BIO

Lees meer over de impact van BIO op Nederlandse overheidsinstellingen. 

Lees alles over Cyberbeveiliging voor de Nederlandse overheid

Wat betekent BIO voor jouw overheidsinstelling?