Gepersonaliseerd bestuurdersportaal in Office 365

1 min Case Jeroen van Baalen 23 mei 2015

Efficiënter samenwerken, kennis beter beschikbaar maken en een einde aan omslachtige werkprocessen dankzij een bestuurdersportaal in Office 365.

Één centraal portaal

De gepersonaliseerde portaalomgeving van Scholengroep Katholiek Onderwijs (SKO) stelt de medewerkers in staat om kennis intern efficiënter te delen en informatie van externe partijen beter beschikbaar te maken door middel van single sign on. De Scholengroep maakt hiervoor gebruik van de cloud-oplossing Office 365 van Microsoft en met SharePoint is één centraal portaal ingericht waar de medewerkers informatie met elkaar kan delen.

Elke bassischool een eigen portaalomgeving

De verschillende bassischolen hebben elk een eigen portaalomgeving die aangepast is aan de eigen huisstijl. Door de integratie van de verschillende portalen, kan er echter eenvoudig en overkoepelend samengewerkt worden.

Kinderen laten leren

Dit is het strategische thema van de scholengroep. Om dit mogelijk te maken is efficiënt samenwerken, ook tussen de verschillende scholen, essentieel. Het Onderwijsbureau Meppel levert hierbij ondersteuning aan schoolbesturen en heeft samen met Wortell het Portaal ontwikkeld.

Deel je enthousiasme

Jeroen van Baalen

Als Sectormanager Educatie ben ik samen met mijn collega’s uit het educatieteam bezig met het bedenken en implementeren van nieuwe technologie die onderwijsvernieuwing bij onze scholen uit het mbo, hbo en wo onderwijs mogelijk maakt.

Stuur een e-mailBekijk alle blogs van