Cloud Competence Center: het hart van de Moderne IT-organisatie

IT-organisaties veranderen door de komst van Cloud en daarmee ook de IT-afdeling. Welke werkzaamheden gaan veranderen en welke nieuwe taken ontstaan er dankzij deze transitie? En hoe worden deze nieuwe werkzaamheden in rollen verwerkt en hoe verhouden deze zich tot anderen?

Het Cloud Competence Center

Waar bij een traditionele organisatie de collega’s met dezelfde expertise bij elkaar zitten, is dat bij een moderne organisatie anders. In plaats van dat alle developers bij elkaar zitten en alle netwerkbeheerders, gaan juist de multidisciplinaire teams die verantwoordelijk zijn voor een product of dienst nauw samenwerken. Dit vraagt om een andere manier van samenwerken en organiseren van de IT-afdeling.

Hierin zijn er vier aparte categorieën te onderscheiden:

  • Als eerste benoemen we Leiderschap, waarin managers zich verenigen, maar ook anderen die zich bezighouden met visie, strategie en andere zaken die niet tactisch of operationeel zijn.
  • Dan is er de Employee IT die diensten levert die beschikbaar zijn voor iedereen binnen de organisatie. Deze dienst moet in elke organisatie goed geregeld zijn en wordt gezien als non-competetief.
  • De Business IT is waarin de organisatie zich onderscheidt ten opzichte van concurrenten en kan daarom ook niet ingekocht worden; dit is onderdeel van de core-business.
  • De laatste dienst is de Infrastructuur, waar diensten vaak juist wel ingekocht worden. Het Cloud Competence Center is hier een goed voorbeeld van, net als bijvoorbeeld connectiviteit.

Webinar: De moderne IT organisatie, de rol van IT verandert

Schrijf je in

Aan de slag met een Cloud Competence Center

Het inrichten van een Cloud Competence Center is een belangrijk startpunt bij de transitie naar een Moderne IT-organisatie. De transitie in deze richting is meer dan alleen het opzetten van een integrale afdeling. Het vraagt ook een verandering in de mindset als het om IT gaat. De IT-afdeling staat nu niet meer buiten de core business van de organisatie, maar denkt juist actief mee over de technische mogelijkheden om een nieuwe manier van werken te realiseren.

Meer weten en zelf aan de slag?

Download de factsheet van het Cloud Competence Center. Daarin leggen we je uit wat het Cloud Competence Center is, waarom dit belangrijk is en welke onderdelen er niet mogen ontbreken.