Ga naar content
Zoek op onderwerpen, blogs, diensten etc.

Wortell Zorg: 2022 in vogelvlucht [terugblik]

We Empower People

Sinds jaar en dag luidt de missie van Wortell: ‘We Empower People’. Want bij ons staat de mens centraal. Maar waaruit blijkt dit precies?

Wij brengen mens en technologie dichter bij elkaar, zodat jouw organisatie succesvol blijft in een digitale wereld. Nu technologische innovaties een exponentiële vlucht nemen, is dat geen overbodige luxe. Als organisatie in de gezondheidszorg móet je veranderen. Met de vergrijzing gaan we een toekomst tegemoet waarin méér werk en mínder personeel zal zijn. Het gevolg: de concurrentie tussen instellingen verdwijnt vanwege de noodzaak tot samenwerken, data delen en optimaliseren.

Middels een Envisioning heeft Wortell in het afgelopen jaar veel zorgaanbieders geholpen om te innoveren met een inzichtelijke koers. Een aantal essentiële vragen vormen hierin de basis: Waar sta je nu? Waar wil je naartoe? Welke routekaart kunnen we uitstippelen om dit punt te bereiken? Welke afwegingen maak je in je bedrijfsvoering? Welke consequenties zijn hieraan verbonden? En hoe zorg je dat de techniek aansluit bij de organisatiedoelen en -strategie?

Veel zorgaanbieders kijken ook naar ‘bewezen technologie tenzij’. Zij willen niet innoveren met een leverancier die nog nooit een zorginstelling heeft ondersteund. Heel begrijpelijk. Daarom hebben wij in 2022 nóg meer ervaringen uit voorgaande projecten gedeeld en geïnvesteerd in het opbouwen van zorggerelateerde kennis. Zo blijven wij het verschil maken.

Oude applicaties uitfaseren, werken in de Cloud

Veel zorgaanbieders hebben dit jaar flink geïnvesteerd in het uitfaseren van oude applicaties om deze opnieuw op te bouwen in een cloudplatform. Binnen de zorg biedt dit veel flexibiliteit, stabiliteit en continuïteit. Dat begrijpen wij als geen ander. Daarom bieden we zorgaanbieders een cloudwerkplek die past bij de individuele behoefte van de medewerkers. Concreet kun je hiermee rekenen op het volgende:

  • Een werkplek die past bij elk type medewerker — beheerd door InTune en verrijkt met Microsoft Teams én de benodigde applicatieset;
  • Beveiliging op de werkplek die voldoet aan de norm NEN 7510;
  • Managed services, securitydiensten (MDR) en continue verbetering en vernieuwing;
  • Altijd aandacht voor adoptie met ons Digitaal Vitaal-programma.

Zo faciliteert Wortell zorgaanbieders op verschillende manieren. Zij profiteren van:

  • Optimale ondersteuning van hybride werken: vergaderen op afstand — thuis of op kantoor — in een goed ingerichte meeting-room-omgeving;
  • De infrastructuur die nodig is voor het leveren van zorg op afstand;
  • Een betere inzet van data voor innovatie en besluitname;
  • De mogelijkheid om data toegankelijk te maken en te gebruiken in het zorgproces;
  • Een verdere digitalisering van papieren processen middels het Power Platform;
  • De optie om op regionaal niveau met netwerkzorg aan de slag te gaan én systemen en processen te integreren.

De juiste zorg met de juiste data 

‘Hoe verbeteren we data en infrastructuur in de zorg?’ Met Wortell Smart hebben we zorgaanbieders in 2022 geholpen om die vraag te beantwoorden.

Data vormen het fundament van je innovaties. Ze geven jou als zorgaanbieder namelijk de inzichten die je nodig hebt om de juiste beslissingen te nemen. Veel processen kun je waarschijnlijk al flink verbeteren met de gegevens die binnen je zorginstelling beschikbaar zijn. Toch zien we dat veel zorgorganisaties (van ziekenhuizen tot GGZ-instellingen) geen zinvolle inzichten uit hun data kunnen halen. Niet gek, want IT-afdelingen moeten data voorbereiden om direct de juiste rapportages op te zetten — en dat is met al die verschillende databronnen vaak een behoorlijke uitdaging.

Met onze kennis van het applicatielandschap én de diverse databronnen zorgen we bijvoorbeeld dat je het dagelijkse werk beter kan plannen. Maar ook dat we in de toekomst data kunnen gebruiken om te voorspellen hoeveel zorg iemand nodig heeft en hoe lang. Hierdoor word je efficiënter als zorgaanbieder én neem je betere beslissingen omtrent planning en personeel. En dat verhoogt de kwaliteit van de zorg.

Alles op 1 plek en makkelijk vindbaar

Waarom zou je als zorgaanbieder een intranet gaan gebruiken?

Organisaties willen dat medewerkers en vrijwilligers veilig, efficiënt en eenvoudig samenwerken aan betere zorg. Een gebruiksvriendelijk en een eenvoudig intranet levert zorgaanbieders voordelen op. Direct toegang tot alle applicaties, eenmalig inloggen, het makkelijk vinden van protocollen én het (samen)werken in documenten.

Een werkplek portaal dus. Hierdoor verbetert de communicatie en ondersteunt deze digitale werkplek alle medewerkers bij het dagelijkse werk. Ook wanneer je net een nieuwe medewerker in dienst hebt genomen.

Met onze Debble producten zijn we al jaren actief betrokken met een intranet bij zorgaanbieders en hebben we een specifieke oplossing “Debble Zorg” die aansluit bij de dagelijkse zorgprocessen. Vorig jaar hebben we het intranet geintegreerd binnen Microsoft Teams.

Nu zijn we meer gaan toepassen op individueel, managers- en organisatieniveau en geven we inzicht over het gebruik van Microsoft 365, focustijd en werkdruk. Dit doen we met Microsoft Viva producten. Waar het bij Viva Connections draait om de verbetering van de communicatie tussen jou en je collega’s, gaat het bij Viva Insights om inzicht in het sociale welzijn van je team. Met Viva Topics kun je snel en gemakkelijk kennis binnen jouw organisatie vinden en Viva Learning zorgt ervoor dat je professionele vaardigheden onder de knie krijgt waarmee je jouw persoonlijke ontwikkeling vorm kunt geven. De eerste workshops waren een succes en we blijven kijken naar de toepasbaarheid van Viva bij zorgaanbieders.

De  toekomst van de zorg? De cloud.

Steeds vaker horen we dat de zorg zelf verandert: er is een verschuiving gaande van intramurale zorg naar het helpen van mensen die thuis wonen. Daardoor worden zorgaanbieders veel meer een 24/7-business. Daarvoor heb je een continuïteits- en veiligheidsniveau nodig dat geen enkele zorgorganisatie alléén kan leveren.

Terugkijkend op alle projecten die we hebben uitgevoerd met nieuwe en bestaande klanten, trekken we een duidelijke conclusie: voor het onderhouden van een complex IT-landschap moet je expertise in huis halen en dat is lastig voor zorgaanbieders.

Qua infrastructuur ga je namelijk bouwen op een clouddienst als Azure. Daarbij draait de moderne versie van je datacenter in de cloud. Nu is een clouddatacenter op zichzelf beschouwd gewoon een platform en dat klinkt misschien niet zo bijzonder. Maar de kracht ervan ligt in het feit dat het fungeert als fundament — bovenop dit platform bied je applicaties aan en host je data.

Omdat applicaties in toenemende mate aangeboden worden als SaaS-dienst, hebben zorgaanbieders geen controle meer over veel diensten die hun leveranciers aanbieden. Microsoft bepaalt bijvoorbeeld wanneer het Office 365 of een Azure-dienst beschikbaar stelt. En je kan niet alles exact inrichten zoals jij dit voor ogen hebt.

Bovendien werken diensten heel anders dan zorgaanbieders gewend zijn. Een voorbeeld: security moet je op conceptueel niveau herzien. Een traditioneel datacenter ‘timmer je dicht’ door er een soort muur omheen te bouwen. Maar een clouddienst heeft een 'virtuele voordeur' die vanuit allerlei locaties te vinden is. Dat is andere koek.

Mede daarom is een cloudtransitie zeker ingrijpend te noemen. Maar zij is wel de moeite waard. De meeste organisaties willen de focus namelijk verleggen: door zich minder bezig te houden met techniek kunnen zij de regie voeren over hun IT-omgeving. Daarom standaardiseren ze verder, bijvoorbeeld door het technische stuk uit te besteden. Maar hier houdt het niet bij op. Ze moeten het gebruik van alle nieuwe producten en diensten uiteraard tot een succes maken. Hoe je dat doet? Door je te verplaatsen in je mensen (de gebruikers) en te begrijpen welke verandering zij doormaken.

Het is cruciaal om uitgebreid stil te staan bij de transformatie die je IT-organisatie zal ondergaan. IT'ers moeten op een totaal andere manier leren denken en werken — en sommige taken verschuiven daarbij naar anderen.

Kort gezegd, de cloudtransitie leidt tot moderne IT. En bij een moderne IT-organisatie horen bepaalde rollen. Deze moet je goed definiëren om te bepalen hoe je de IT-omgeving als geheel gaat sourcen. Wat ga je outsourcen, wat blijf je zelf doen en wat wil je co-sourcen (oftewel, samen met een externe partner invullen)?

Nieuwe IT-organisatie: wat besteed je uit en wat doe je zelf?

Als je de transitie naar een moderne IT-organisatie in goede banen wilt leiden, is het belangrijk om te beseffen dat er nieuwe rollen zullen ontstaan binnen je zorginstelling. Houd er ook rekening mee dat één functie meerdere rollen kan beslaan (oftewel, één medewerker kan diverse rollen bekleden).

Allereerst is er leiderschap. Hieronder vallen zaken als visie en strategie, maar ook verandermanagement. Het is verstandig om dit soort rollen vanuit je eigen organisatie te blijven invullen, aangezien jouw medewerkers je bedrijf het best kennen.

Bij diverse zorgaanbieders kunnen wij IT onderverdelen in drie subgebieden.

Bij employee-IT-diensten gaat het om zaken die relevant zijn voor de medewerker. Denk aan de werkplek, de servicedesk, gebruikersadoptie, samenwerking en communicatie. Met dergelijke diensten onderscheid je je niet als zorgaanbieder. Daarom is het vaak raadzaam om deze zoveel mogelijk in te kopen.

Hetzelfde geldt voor infrastructuurdiensten. Op punten als security operations, connectiviteit en monitoring concurreer je niet. Dit soort diensten moeten simpelweg vlekkeloos verlopen zodat jouw organisatie veilig en op volle toeren kan draaien. Ook hier is uitbesteden de beste keuze.

Zo houd je namelijk meer tijd over voor business-IT. Hierbij gaat het om legacy-applicaties, data en AI, appontwikkeling en procesondersteuning — oftewel, zaken waarin je onderscheidende vermogen ligt. Hierop moet je eigen IT-team — dat jouw organisatie door en door kent — zich toeleggen.

Samengevat: in 2022...

... maakten we met Wortell Zorg het verschil. Aan al onze klanten: dank voor de mooie samenwerkingen. Wij kijken uit naar een vruchtvol 2023 waarin we jullie én nog meer zorgorganisaties kunnen ondersteunen. Want: we keep empowering people!

Onze auteur

Sander van Kooten

  
E-book

Zorg in 2030: De computer maakt ruimte voor de menselijke maat

Reis met ons mee naar de zorg in de nabije toekomst. Deze toekomst is gebaseerd op menselijke waarden, kwaliteit van leven en wordt ondersteund door data, computers, robots en kunstmatige intelligentie.