Zelforganiseren en... Succesvol team

Succesvol team

In de perfecte wereld werken teamleden direct en moeiteloos met elkaar samen. Ze communiceren juist en hebben hun ogen gericht op het doel van het team. Helaas leven we niet in de perfecte wereld en veranderingen kosten nou eenmaal tijd. De psycholoog Bruce Tuckman identificeerde de eerst vier fasen van de teamvorming. Een ontzettend boeiend proces om van dichtbij mee te maken.

Forming

Binnen deze fase zijn de meeste teamleden positief en beleefd, maar sommigen van hen kunnen zich angstig voelen tijdens deze periode. Teamleden steken energie in elkaar om elkaar te leren kennen.

Storming

Binnen deze fase stormt het binnen het team. Teamleden duwen tegen grenzen aan, er ontstaan conflicten in elkaars persoonlijkheden en de verschillende werkstijlen. Dit omdat teamleden gefrustreerd raken van de verschillen in aanpak. Sommige teamleden vermijden het oppakken van taken en zetten vraagtekens bij de doelen van het team.

Norming

Binnen de derde fase accepteren de teamleden elkaars verschillen. De teamleden erkennen elkaars sterke punten en gebruiken deze voor het opbouwen van het team. Een natuurlijk leider binnen een team wordt door de teamleden gerespecteerd.

Performing

Binnen deze fase is het team in staat om het doel van het team te begrijpen. Vervolgens staat de doorontwikkeling van ieder persoon op het programma en is ieder teamlid actief betrokken bij persoonlijke doelen van de teamleden.