Drie valkuilen bij een digitale transformatie van de werkplek

2 min Blog Marc de Graaf 18 maart 2019

Digitale Transformatie

In deze blog neem ik je mee langs de drie meest voorkomende valkuilen bij programma’s waarbij we een digitale transformatie van de werkplek realiseren. Een moderne werkplek vanuit Wortell perspectief is een op Microsoft gebaseerde werkplek die volledig ‘gevoed’ en gemanaged wordt vanuit de cloud. Veilig, persoonlijk, modern.  

Valkuil 1: Haastige spoed 

Bezint voor ge begint. Ik geef toe, een ietwat belegen uitspraak, maar wel relevant voor een dergelijk grote transformatie. Neem de tijd om eerst goed na te denken over wat een digitale transformatie je organisatie gaat brengen. Welke strategische benefits wil je behalen en welke problemen ga je oplossen voor je medewerkers. 

Wat goed werkt is focussen op de huidige inrichting en werkwijze en de obstakels die medewerkers hierbij ervaren. Maak deze problemen zo concreet en specifiek mogelijk.  

Je investeringsruimte is de som van alle huidige belemmeringen die je oplost (en wat die de organisatie jaarlijks kosten) plus alle nieuwe mogelijkheden die je ter beschikking krijgt (en wat die de organisatie jaarlijks extra opbrengen). 

Valkuil 2: Techniek centraal stellen 

ITafdelingen zijn zich er gelukkig steeds vaker van bewust dat niet de techniek maar de functionaliteit telt. En dat het daarbij belangrijk is om vanuit de bedrijfsvoering te starten met het denkproces en niet de techniek. Die bedrijfsvoering leggen we vast in scenario’s die we vervolgens verrijken met nieuwe functionaliteit. Het is belangrijk om de match tussen wat de mens vraagt en de techniek biedt steeds te blijven meten en bijsturen. Ook na het project zou het belangrijker moeten zijn welke beleving de medewerkers ervaren dan in welke mate de techniek presteert in termen als uptime of performance. Ik zie daarin ook een trend van SLA naar XLA. 

Hoewel een aantal componenten in het programma van puur technische aard lijken, is er altijd ook een impact en benefit aan de medewerker kant. Denk bijvoorbeeld aan het ver-SAAS-en van je serverpark. Als je die benefit niet boven water krijgt, moet je je sterk afvragen of je de component wel moet inzetten. 

Valkuil 3: De eindgebruikers niet betrekken 

Betrokkenheid van eindgebruikers is essentieel in het behalen van de benefits. De enige succesvolle implementatie is een geadopteerde implementatie. Als je eindgebruikers in het hele proces betrekt bereik je drie dingen. Je medewerker voelt zich betrokken en serieus genomen. Je oplossing wordt beter omdat je continu checkt of deze past op hoe je medewerkers er mee werken en als laatste: Je hebt na afronding van het programma een groep medewerkers die een positieve ervaring heeft met het inzetten van nieuwe techniek wat toekomstige implementatie vereenvoudigt. Het is dus een investering die zich zowel op de korte- als lange termijn terugverdient. 

Het vermijden van deze valkuilen geeft geen garantie op succes maar maakt de kans wel vele malen groter 😊  

Deel je enthousiasme

Marc de Graaf

Als programma manager help ik klanten bij het realiseren van hun digitale transformatie. Met speciale focus op de adoptie van de individuele componenten en de duidelijke link tussen de bedoeling (de meerwaarde) en de achterliggende techniek. Mijn stijl is creatief en samenwerkend.

Stuur Marc een e-mailBekijk alle blogs van Marc