Ga naar content
Wij zijn de #1 Microsoft partner van Nederland
header_top_slogan_short
Console Werken bij

Adoptie van technologie: tijd voor Digitaal Vitaal in de Zorg!

In de afgelopen jaren heeft Wortell zich gespecialiseerd in het implementeren, onderhouden en dirigeren van technologische oplossingen. Daarbij hebben we steeds meer aandacht besteed aan de adoptie van technologie. Dit betekent dat we ervoor zorgen dat de medewerkers van onze klanten weten hoe zij moeten werken met de technologie die wij hebben geïmplementeerd.

Adoptie gaat veel verder dan 'kunstjes leren' op een bepaald apparaat. Waar adoptie om draait is dat mensen echt begrijpen hoe ze een bepaalde technologie moeten gebruiken – op zo'n manier dat zij zich toekomstige wijzigingen óók op een gemakkelijke manier eigen kunnen maken.

Zorginstellingen: een 'tak apart'

Wat we merken, is dat de ene adoptie de andere niet is. Hoe het proces verloopt, verschilt sterk per sector. Dat heeft te maken met de adoptiegraad: in een branche waar mensen dagelijks uitgebreid met computers werken, moet je hele andere adoptiemiddelen inzetten dan in een sector waar computers nauwelijks een rol spelen bij het uitvoeren van primaire werkzaamheden. Een goed voorbeeld van het laatste is de zorg.

Kortom, iedere sector kent een ander gebruikersprofiel. Maar binnen zorgorganisaties bestaat een verdere vertakking. De persona’s kunnen namelijk verschillen per afdeling. Het is bijvoorbeeld goed mogelijk dat je binnen één organisatie te maken hebt met de volgende persona’s:

  • Een medewerker die patiënten thuis bezoekt en een tablet of telefoon gebruikt voor registratie en planning;
  • Een planner die dagelijks communiceert via e-mail en telefoon en het planningspakket en Microsoft Teams gebruikt;
  • Een administrateur die werkt met financiële systemen en Excel;
  • Een arts die vanuit zijn vaste bureau en eigen computer op kantoor patiënten registreert.

Het wiel: niet uitvinden, maar op maat snijden

Inmiddels hebben wij veel ervaring opgedaan met het gebruik van technologie binnen de gezondheidszorg. Wat ons opvalt, is dat de meeste zorginstellingen medewerkers hebben met gelijkwaardige gebruikersprofielen (oftewel, persona’s, zoals we hierboven hebben uitgelegd). Een voorbeeld: thuiszorginstellingen verschillen in de kern enorm van elkaar, maar qua technologiegebruik vertonen ze opvallende overeenkomsten.

Onze redenering: met al die ervaring binnen zorgorganisaties móeten we iets doen. Daarom hebben wij onze kennis gebundeld en best practices gedefinieerd. Hoe we dat hebben gedaan? Onder andere door gebruikersprofielen te ontwikkelen voor mensen in de thuiszorg, mensen die dagelijks aan het bed staan, medewerkers op de huisartsenpost, medewerkers op de Eerste Hulp en artsen. Samen met hen hebben we gekeken naar de manier waarop je nieuwe technologie het best kan introduceren aan de betreffende gebruikersgroep. Daardoor weten we nu precies wat de optimale combinatie van middelen is om de invoering van technologie binnen een bepaalde zorgorganisatie zo goed mogelijk te begeleiden.

"Het resultaat van onze inspanningen: Digitaal Vitaal voor de Zorg, een gestandaardiseerde aanpak voor zorginstellingen. Hiermee hoeven we niet telkens het wiel uit te vinden, maar kunnen we iedere organisatie wél een dienstverlening bieden die enigszins op maat is gemaakt. De aanpak is namelijk flexibel genoeg om aan te passen aan de behoefte van een individuele zorginstelling."

Adoptie: van theorie naar praktijk

Benieuwd hoe de adoptie van technologie precies werkt binnen de zorg? Op 25 maart organiseren we een evenement waar verschillende zorginstellingen hun ervaring hiermee zullen delen. Hoe hebben wij hen geholpen met het adoptieproces? En welke leringen kunnen andere zorginstellingen daaruit trekken? Een optimale gelegenheid om meer te weten te komen over de adoptie van technologie én om kennis te maken met gelijkgestemden!

Onze auteur

Danny Burlage

Innovatie is wat mij en mijn werk binnen Wortell drijft. Als oprichter en Algemeen Directeur ben ik voortdurend bezig met de manier waarop technologie onze klanten kan helpen succesvol te zijn.