Ga naar content
Wij zijn de #1 Microsoft partner van Nederland
header_top_slogan_short
Console Werken bij

Creëer succesvolle teams met deze 21st century skills

Blogs
8-7-2019

De 21st century skills is een concept dat zich richt op de vaardigheden die kinderen nu moeten leren om later succesvol te kunnen werken. Waarschijnlijk bestaan de banen van de toekomst nu nog niet, maar is het wel belangrijk om kinderen de mindset mee te geven die past bij een wereld die steeds meer digitaliseert. Nu kunnen we het erover eens zijn dat dit belangrijk is voor de kinderen, maar deze skills zijn ook van groot belang in het bedrijfsleven. Ook deze omgeving verandert continu en een goede digitale geletterdheid geeft medewerkers de houvast om mee te kunnen bewegen in constante verandertrajecten. Lees in deze blog hoe je succesvolle teams creëert met een vertaling van de 21st century skills.

Wat zijn de 21st century skills?

De 21st century skills, of de 21e eeuwse vaardigheden, zijn een set van in totaal 11 vaardigheden waarvan geacht wordt dat kinderen deze leren te beheersen, ofwel op school of in buitenschoolse activiteiten. Met deze vaardigheden op zak kunnen ze de huidige en toekomstige wereld aan en zijn ze voorbereid op alle veranderingen die in de toekomst gaan komen. Deze vaardigheden zijn in vier groepen te clusteren, namelijk ‘ict-basisvaardigheden’, ‘mediawijsheid’, ‘informatievaardigheden’ en ‘computational thinking’. Bij al deze vaardigheden is het vooral belangrijk om kritisch en creatief te denken en op een juiste manier te leren omgaan met de overdaad aan informatie die tegenwoordig beschikbaar is.

Hoe de 21st century skills vertaald kunnen worden naar een zakelijke omgeving

Zeker wanneer organisaties de overstap maken naar werken in de cloud en beter samenwerken als speerpunt nemen, is het belangrijk dat alle betrokkenen de vaardigheden bezitten om dit op een goede manier te kunnen inrichten. Daarom hebben wij deze skills als uitgangspunt genomen voor onze adoptie-propositie. Organisaties die digitaal vitaal zijn spelen makkelijk in op veranderingen en zijn bestand tegen de toekomst. Van de 21st century skills voor het onderwijs zijn er acht van de 11 overgebleven in de vertaling naar de digitale geletterdheid voor het bedrijfsleven. Deze acht zijn ‘Kritisch besluiten en evalueren’, ‘E-safety’, ‘Cultureel en sociaal begrip’, ‘Slim samenwerken’, ‘Verzamelen en borgen van informatie’, ‘Effectief communiceren’, ‘Creativiteit en inventiviteit’ en ‘Praktische en functionele vaardigheden’.

Kritisch besluiten en evalueren: actief meedenken om de organisatie verder te helpen

Onder het onderwerp ‘Kritisch besluiten en evalueren’ valt het kritisch bekijken van informatie binnen en buiten de eigen organisatie. Zet een collega een bericht op het intranet waar jij je twijfels bij hebt? Analyseer de bronnen en start eventueel de discussie over de interpretatie ervan. Zo draag je actief bij aan een betere informatievoorziening binnen de organisatie. Aan de andere kant is het ook belangrijk om de werking van de organisatie zelf altijd kritisch te blijven evalueren. Zeker wanneer er Agile gewerkt wordt of wanneer er zelfsturende teams ontstaan, is het heel belangrijk om altijd de meest efficiënte en effectieve manier van werken na te streven. Een beproefde werkmethode kan heel fijn werken, maar het kan juist verrassende resultaten opleveren wanneer er eens buiten de lijntjes wordt gekleurd. Bepaal welke processen verbeterd zouden kunnen worden en probeer nieuwe methodieken uit om de organisatie verder te helpen.

E-safety: het veilig delen van documenten is niet alleen een functionele instelling

Tegenwoordig ligt de belangrijkste informatie over een organisatie niet meer achter slot en grendel, maar staat het opgeslagen in de cloud. Alle medewerkers in de organisatie hebben een bepaalde verantwoordelijkheid om op een contentieuze manier om te gaan met de documenten waar ze mee werken. Een belangrijk onderdeel hiervan is hoe welke tooling ingezet wordt en of deze op de juiste manier is beveiligd. Het is binnen Microsoft heel goed mogelijk om het naar buiten brengen van informatie automatisch tegen te gaan. Echter, wanneer een applicatie van een derde partij wordt gebruikt om bijvoorbeeld contracten mee op te stellen, gaat dit buiten de geautomatiseerde beveiliging om. Daarom is het juiste gebruik van de beschikbare applicaties in combinatie met een goede governance van groot belang in een digitaal vitale organisatie.

Cultureel en sociaal begrip: onderken de verschillende culturen en overbrug de verschillen

Veel multinationals zullen het er roerend over eens zijn: in elk land gelden andere culturen en sociale normen en waarden welke kunnen conflicteren met die van andere landen. Maar zelfs op kleinere schaal zijn cultuurverschillen aan de orde van de dag en kunnen deze zelfs binnen organisaties een rol spelen. Bij de sales-afdeling werken de snelle jongens en meiden die heel extravert zijn en op accounting werken de serieuze mensen die erg op details gericht zijn. Dit zijn natuurlijk uitvergrote clichés, maar het is vaak te zien dat er dergelijke subculturen ontstaan binnen een organisatie. Bij een digitaal vitale organisatie wordt er aandacht geschonken aan de manier waarop communicatie plaatsvindt, met inachtneming van de cultuur van de ontvangende partij.

Slim samenwerken: weet de juiste collega op het juiste moment te vinden

Slim samenwerken gaat verder dan alleen tooling aanzetten en verwachten dat mensen hier direct mee overweg kunnen. Echt slim samenwerken houdt in dat de juiste informatie gevonden wordt op het moment dat deze relevant is; tools als bijvoorbeeld Delve zijn hier erg belangrijk in. Dankzij de machine learning technieken van de onderliggende Graph weet Delve waar jij op dit moment mee bezig bent en welk document voor jou relevant is hierbij. Wanneer vanuit Delve een document wordt getoond waar een andere collega eigenaar van is, wordt meteen duidelijk dat er nu raakvlakken zijn in het werkgebied. Ik zag een keer dat een collega vanuit een andere afdeling in de presentatie keek waar ik op dat moment in werkte. Toen ik hem vroeg of ik hem ergens mee kon helpen, vertelde hij dat hij morgen naar deze klant toe zou gaan en wilde weten wat ik aan het voorbereiden was. Zo konden we samenwerken voor deze klant op een manier die zonder Delve niet mogelijk was geweest.

Verzamelen en borgen van informatie: het wiel is al uitgevonden, maak het nu bruikbaar

Over vrijwel elk onderwerp is al genoeg geschreven, het wiel is allang uitgevonden. Zelfs dit artikel is een voorbeeld van hoe bestaande informatie op een andere manier gepresenteerd wordt. De 21st century skills zijn bekend, de vertaling die Microsoft hierop heeft gemaakt is bekend, maar ook ons streven om elke organisatie Digitaal Vitaal te maken is niet nieuw. Toch is het belangrijk om de informatie op deze manier te bundelen, zodat er ruimte komt voor nieuwe inzichten en de lezer alle eerder gepubliceerde informatie bij elkaar terugvindt. Handig toch?

Effectief communiceren: Gebruik de juiste tooling en start de dialoog

Jaren geleden toen SharePoint werd geïntroduceerd, was het alleen voor bepaalde afdelingen mogelijk om nieuwsberichten te plaatsen, denk hierbij aan HR, marketing of de directie. Inmiddels zijn er vele nieuwe manieren ontstaan om te communiceren met alle collega’s, door alle collega’s. Denk aan Skype, Teams en Yammer waarbij de communicatie van en naar alle betrokkenen door iedereen gestart kan worden. Ook hierbij is een goede inrichting van de tools van groot belang. Berichten die voor de hele organisatie gelden worden in Yammer geplaatst, maar iemand die te laat is voor een vergadering meldt dit in het betreffende Team. Houd communicatie efficiënt, effectief en relevant voor de lezers.

Creativiteit en inventiviteit: altijd blijven leren en verbeteren

Als je dingen doet zoals je ze altijd al deed, krijg je de resultaten die je altijd kreeg.’ Het is misschien een flauwe tegeltjeswijsheid, maar het gaat wel op. Wanneer een organisatie bestand wil zijn tegen de toekomst, is het heel belangrijk om op een creatieve manier te kunnen denken. Het creëren van een creatieve en inventieve werkomgeving is voornamelijk een mindset waarin slechte ideeën niet bestaan, maar ruimte bieden voor verbetering. Waar fouten worden gemaakt, wordt geleerd en dat zorgt alleen maar voor een positieve impuls naar de toekomst toe.

Praktische en functionele vaardigheden: een leven lang leren

Bij het veranderen van werkgever is het logisch dat een nieuwe werknemer moet wennen aan de gebruikte systemen en de processen hierin. Maar, voor veel collega’s die al langere tijd werkzaam zijn in de organisatie zijn er ook veranderingen waarop aangepast moet worden. Functionaliteiten in het Office 365 platform kunnen wekelijks veranderen, wat een continu leerproces teweeg brengt. Collega’s die met een open blik naar de veranderingen kijken en daar de beste invulling aan geven, zorgen voor veel werkplezier nu en op de langere termijn”.

Hoe scoort jouw organisatie?

Geen enkele organisatie zal op elk onderdeel even sterk zijn. Daarom hanteren we deze lijst van Digitale Vitaliteit bij het bepalen van de belangrijkste thema’s in de organisatie. Wanneer de organisatie bijvoorbeeld op ‘Slim samenwerken’ lager scoort dan op de andere vaardigheden, zullen wij adviseren om tools als SharePoint en Teams te introduceren. Deze maken slim samenwerken mogelijk, maar de grootste uitdaging ligt bij de adoptie. Het is natuurlijk wel belangrijk dat alle betrokkenen op de juiste manier gaan samenwerken met deze tooling en alles uit de technologie halen. Digitaal Vitaal zijn gaat veel verder dan de juiste knoppen weten te vinden. Het is een mindset die in de gehele organisatie op de agenda moet staan en waar continu aandacht voor moet zijn.