Ga naar content
Wij zijn de #1 Microsoft partner van Nederland
header_top_slogan_short
Console Werken bij

CZ verbetert wijze van samenwerken met nieuwe SharePoint omgeving

Blogs
24-2-2014

Zorgverzekeraar CZ introduceert een nieuwe manier van samenwerken via een nieuwe portalomgeving.

CZ is met 3,3 miljoen klanten een van de grootste zorgverzekeraars in Nederland. Met ruim 2.500 medewerkers, verspreid over meerdere locaties waarbij flexibel wordt gewerkt, is samenwerken cruciaal om goede dienstverlening te kunnen waarborgen. Daarom introduceert zorgverzekeraar CZ een nieuwe manier van samenwerken via een nieuwe portalomgeving.

Versnippering van informatie
Zorgverzekeraar CZ is in de loop der tijd steeds flexibeler gaan werken, waardoor een toename van het delen van informatie is ontstaan binnen de organisatie. Handmatig versiebeheer en mails met attachments werden steeds meer als last ervaren.

Nieuwe SharePoint-omgeving
Wortell heeft samen met CZ een Governance plan opgesteld om de beleidskaders en het besturingsmodel voor de portalomgeving vast te stellen. Om er daarnaast voor te zorgen dat de omgeving ook in de toekomst blijft voldoen aan de wensen en eisen van CZ, is een groeimodel ontwikkeld voor de realisatie van toekomstige portals, applicaties en processen.

Informatie is beter vindbaar en samenwerken wordt beter ondersteund
De SharePoint-omgeving die Wortell heeft ontwikkeld samen met CZ bestaat uit (templates voor) projectensites en teamsites en bevat de mogelijkheid om over projectensites heen - op stuurgroep niveau - te rapporteren over de status van projecten. De projectensites zijn afdeling overstijgend en worden gestructureerd op basis van de CZ-projectenstandaard. Teamsites kunnen worden ingezet per businessunit, afdeling of team en worden gebruikt voor eenvoudig documentmanagement en onderling samenwerken. Daarnaast is er een uitgebreid zoekcentrum ingericht.

Deze nieuwe omgeving heeft ervoor gezorgd dat informatie (zowel in projectensites als op teamsites) eenduidig wordt opgeslagen waardoor het uitwisselen van informatie nu goed beheersbaar is.