Ga naar content
Wij zijn de #1 Microsoft partner van Nederland
header_top_slogan_short
Console Werken bij

De visie en aanpak voor adoptie

Blogs
31-1-2019
Wanneer je organisatie gaat werken met nieuwe technologie, is het belangrijk dat je medewerkers zover krijgt dat zij wíllen veranderen. Vaak gaat het daarbij niet zozeer om het technische aspect, maar om het feit dat de huidige situatie en werkwijze op de schop gaan. Dat vinden veel mensen eng. En daarom is adoptie – het omarmen en actief gebruiken van nieuwe technologie – zo cruciaal. Wortell heeft hier een eigen visie en aanpak voor ontwikkeld, die we graag met je delen in deze blog!

Hoe ziet onze visie eruit?

Onze visie stoelt op twee elementen: 1. Wij gaan ervan uit dat mensen wel willen veranderen, maar dat zij niet veranderd willen worden. De comfortzone is een veilige plek. Alles wat daarbuiten valt, wordt vaak onder de categorie 'minder prettig' geschaard. Maar wanneer je de wereld buiten de comfortzone duidelijk schetst en laat zien dat deze aantrekkelijker is dan de huidige situatie, is de welwillendheid om te veranderen vaak geboren. 2. Iedereen heeft voldoende veranderkracht. We moeten alleen de juiste 'knop' vinden en daaraan draaien om de verandering in gang te zetten. Een voorbeeld: veel mensen beweren niet zo 'tech-savvy' te zijn. Maar wanneer je doorvraagt, blijken ze al veel technologie te gebruiken in het dagelijks leven: van internetbankieren tot online winkelen. Het probleem is dat ze een blokkade voelen zodra het om technologie op het werk gaat. In zo'n geval is het belangrijk om hen duidelijk te maken dat zij hier veel meer van afweten dan ze denken.

Adoptietraject: van 'weten' naar 'doen'

Ieder adoptietraject delen wij op in vier onderdelen, die we hieronder kort beschrijven. 1. Weten Hierbij gaat het vooral over het informeren van medewerkers. We schetsen een plaatje van de wereld buiten de comfortzone. Daarnaast werken we met een ambassadeurs- en managementprogramma, waarbij we pioniers binnen de organisatie inzetten die al helemaal klaar zijn om de stap naar nieuwe technologie te maken. 2. Willen In deze fase maken we de wereld buiten de comfortzone aantrekkelijk. We geven demo's, laten de ambassadeurs aan het woord en organiseren een proeftuin. 3. Kunnen Vervolgens geven we medewerkers de juiste tools voor het gebruiken van de nieuwe technologie. We organiseren bijvoorbeeld trainingen en maken filmpjes. Daarbij gaan we continu uit van leren óp de werkplek. 4. Doen Het duurt circa eenentwintig dagen voordat mensen een nieuwe manier van werken hebben aangeleerd. Vooral in de initiële fase moeten medewerkers het dus aantrekkelijk blijven vinden om met de nieuwe technologie te werken. Alleen zo wordt deze ingebed in het systeem. Om dit te bereiken zetten we wederom de ambassadeurs in. Daarnaast sturen we onder meer mails met handige tips en feiten rond.

Praktijk: samen succes creëren

De ervaring leert dat deze methode erg goed werkt. Raken we met 'weten' en 'willen' de juiste snaar, dan verlopen 'kunnen' en 'doen' meestal erg soepel. Daarnaast spelen de ambassadeurs een essentiële rol in het adoptietraject. Begrijpelijk, want het enthousiasme van een collega werkt aanstekelijk. Wij hechten dus grote waarde aan een goede begeleiding van de ambassadeurs!