Ga naar content
Wij zijn de #1 Microsoft partner van Nederland
header_top_slogan_short
Console Werken bij

Gestroomlijnd de cloud in migreren

Blogs
9-3-2017

Gestroomlijnd de cloud

Veel bedrijven willen hun IT naar de cloud migreren, hét punt waarop het vaak vastloopt? Chaos tijdens de uitvoering, omdat er geen plan is dat de overall transitie beschrijft. Een plan waarin staat wie wat wanneer gaat doen en waar de verantwoordelijkheid ligt. Dit resulteert in een situatie waarin leveranciers, projectleiders en de mensen in de organisatie niet precies weten waar ze aan toe zijn.

Chaos op de werkvloer

Ik zit bij een klant om een cloud migratieproject te leiden, maar nu is er een tweede project gestart. De projecten zijn beide belangrijk, hebben een verschillende opdrachtgever, maar hebben wel dezelfde mensen uit de organisatie nodig voor de uitvoering. Op het toppunt moesten systemen tegelijkertijd gewijzigd worden, was de helft gemigreerd en de andere helft niet en wist op de werkvloer niemand waar hij aan toe was omdat de mailtjes met wijzigingen elkaar opvolgden maar niet op elkaar aansloten. Chaos dus, omdat niemand vanuit het totale IT-perspectief dacht.

De oplossing: het cloud transitieplan

Gelukkig hebben we hiervan geleerd en kunnen we dit soort situaties nu voorkomen door een zogenaamd cloud transitieplan te maken. Dit is een programmaplan waarin alles staat wat er nodig is om naar de cloud te migreren. Van architectuur tot adoptietraject en van planning tot implementatietraject. Door vast te leggen wie wat wanneer gaat doen, kan de organisatie beter plannen. Dit plan wordt intern gedeeld, vragen uit de organisatie worden beantwoord en zo kunnen we wel slagvaardig te werk gaan.

Hoe komt zo’n plan tot stand?

Zoals altijd starten we ieder samenwerkingsproject met een workshop waarin we het eindplaatje definiëren. Wat moeten we bereiken om ‘klaar’ te zijn? Dit doen we samen met IT-managers en de hogere lagen in de organisatie van de klant. Zodra duidelijk is wat we willen bereiken, kunnen we vaststellen welke stappen er gezet moeten worden. Welke ontwikkelingen zijn er nodig in de organisatie en wat gebeurt er met de IT-afdeling en haar mensen? Vervolgens definiëren we alle activiteiten die plaats moeten vinden. We overleggen met de business vertegenwoordigers, architecten en brengen de afhankelijkheden in kaart. Al deze informatie brengen we samen in een model. Hierin wordt duidelijk wie welke rol vervult, waar bepaalde verantwoordelijkheden liggen en wanneer welke stap genomen wordt. Blog_cloud transitieplan_Robert van Son.png Dankzij het cloud transitieplan is het duidelijk wanneer welke medewerker nodig is voor welke transitie. Het is een in de tijd uitgezet plan, waarmee we iedere organisatie gestroomlijnd naar de cloud kunnen migreren.  

{{cta('09e66721-da57-4a55-a1cf-c9657d63d85e')}}