Ga naar content
Wij zijn de #1 Microsoft partner van Nederland
header_top_slogan_short
Console Werken bij

InQluiss: eigen regie over het cliëntdossier

Blogs
26-9-2017

Frion

De wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) was voor Frion het moment om een nieuwe manier van werken door te voeren. Ze besloten inQluiss te ontwikkelen.” Heleen Stigter – Interim Relatiemanager WMO – vertelt over de inQluiss-app die Frion samen met Wortell en RIBW Brabant heeft gerealiseerd. In tegenstelling tot het ECD kunnen zorgmedewerkers inQluiss op elke locatie invullen. “Met een iPad of smartphone kan bij de cliënt of onderweg een verslag worden gemaakt. Hoe eenvoudiger we dit inrichten, hoe beter. Zo kunnen medewerkers zoveel mogelijk tijd aan de zorg besteden.”

De wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) was voor Frion het moment om een nieuwe manier van werken door te voeren. “De filosofie achter de Wmo is het stimuleren van eigen regie en het vergroten van zelfredzaamheid van burgers. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de financiering van de hiervoor benodigde zorg en ondersteuning. We hebben gezocht naar een systematiek die daarop aansluit en besloten inQluiss te ontwikkelen.” Heleen Stigter – Interim Relatiemanager WMO – vertelt over de inQluiss-app die Frion samen met Wortell en RIBW Brabant heeft gerealiseerd.

App voor duidelijk inzicht in de zorgsituatie

“De speerpunten die in het DNA van Frion verweven zijn, liggen ook ten grondslag aan de doelstellingen van de Wmo. De zelfredzaamheidsmatrix is het uitgangspunt voor rapportage en verantwoording aan gemeentes. Op basis hiervan wordt de geboden zorg concreet aan doelen gekoppeld.” Samen met Wortell en RIBW Brabant startte Frion een investeringsproject om een app te ontwikkelen die hierop inspeelt en eenvoudig in gebruik is voor medewerkers en cliënten. “Niet veel toeters en bellen; vooral duidelijk inzicht in de zorgsituatie. Zo kan de zorgmedewerker over zijn inzet een verslag schrijven voor bijvoorbeeld het sociaal wijkteam dat vraagt welke resultaten zijn geboekt ten opzichte van de beschikking van de cliënt.” De koppeling tussen inQluiss, het Elektronisch Cliëntendossier (ECD) en de urenregistratie neemt de nodige administratieve rompslomp weg. “Toegankelijkheid en centralisatie van informatie vormen de winst. Het vraagt wel een transformatie in de bestaande werkwijze: trainingen stimuleren de adoptie van inQluiss onder medewerkers. Zij zijn immers de ambassadeurs richting cliënten.”

Dossierbeheer door cliënt zelf

Frion biedt ondersteuning en begeleiding aan cliënten met een verstandelijke beperking. “Het dossier is van de cliënt; hij is eigenaar van inQluiss en bepaalt wie toegang krijgt tot zijn dossier. Betrokken zorgverleners, artsen en verwanten kunnen digitaal acties afspreken en rapporteren hierover. Verschillende partijen komen op die manier via inQluiss samen om een bijdrage te leveren; de cliënt houdt ondertussen grip op de eigen zorgsituatie.” Het idee hierachter is dat wanneer iemand zijn eigen leven leeft, hij ook zijn eigen zorg beheert. Eventueel ondersteund door zorgmedewerkers of familie, als dit nodig is. “Het is ons vak om dit met cliënten op zodanige manier te bespreken dat ze het kunnen leren. Er valt een mouw te passen aan de uitdagingen die daarbij komen kijken. Ons doel is om cliënten een betekenisvolle daginvulling en de ondersteuning te bieden die zij nodig hebben.”

Tijds- en plaatsonafhankelijke rapportage

In tegenstelling tot het ECD kunnen zorgmedewerkers inQluiss op elke locatie invullen.
“Met een iPad of smartphone kan bij de cliënt of onderweg een verslag worden gemaakt. Hoe eenvoudiger we dit inrichten, hoe beter. Zo kunnen medewerkers zoveel mogelijk tijd aan de zorg besteden.”
InQluiss is een aanvulling op het ECD: privacygevoelige informatie – zoals het burgerservicenummer – is niet in de app te vinden. Pas na toestemming van de cliënt, kunnen betrokkenen de afgeschermde omgeving benaderen via inloggegevens. “Stel dat een medewerker morgen bij een cliënt langsgaat en er is vandaag iets gebeurd, dan is hij op de hoogte van de situatie, kan hij op aandachtspunten letten en hierover rapporteren. InQluiss is in die zin een online communicatietool.” De realisatie van inQluiss is gebaseerd op een Agile ontwikkelmodel. “Er staat nu een basisvariant waar zorgmedewerkers, cliënten en verwanten mee werken. Zaken waar zij tegenaan lopen zijn aanleiding voor uitbreiding. Wanneer meer zorgorganisaties aanhaken, kunnen we de eerstelijns zorg nog beter afstemmen. Door krachten te bundelen en de samenwerking tussen zorgaanbieders te faciliteren, kan iedereen via hetzelfde dossier werken en de cliënt optimaal van dienst zijn. Deze aanpak heeft absoluut de toekomst.”