Ga naar content
Zoek op onderwerpen, blogs, diensten etc.

Inzicht en ervaring zit niet alleen in je eigen organisatie

Blogs
29-4-2015
In het ICT-landschap zijn de keuzes legio. Hoe maak je hieruit een keuze die – nu en in de toekomst – past bij de organisatie? Het antwoord is eigenlijk simpel: op basis van inzicht en ervaring. Want het zijn deze aspecten, die een belangrijke rol spelen in het beslissingsproces. Om inzicht en ervaring te bundelen, brengt Wortell ervaringsdeskundigen daarom met elkaar in contact. Danny Burlage vertelt: ,,Veel van onze klanten zijn innovatief en lopen voorop in de markt. Door hen samen te brengen met andere organisaties - die een vergelijkbare problematiek ervaren – kunnen zij inzichten delen en elkaar inspireren.“

Het is net even anders en dat is goed om te vergelijken

Danny Burlage en Paul Huijbregts van Wortell brachten onlangs samen met acht relaties van vijf organisaties een bezoek aan het Microsoft Executive Briefing Center in Brussel. De algemene deler van de deelnemers? ‘Compliance’. Zij hebben vanuit hun branche – en met oog op hun ICT – namelijk allemaal te maken met specifieke wet- en regelgeving, waar aan moet worden voldaan. ,,Je hebt te maken met een heel andere dynamiek dan bij commerciële bedrijven,” aldus Ronald Tellekamp Booland, Adviseur Informatievoorziening bij waterbedrijf Dunea. ,,Zo’n setting is interessant, juist omdat er concullega’s bij zitten. PWN en Dunea lijken wat betreft de productie bijvoorbeeld erg op elkaar, maar de historie en inrichting van de bedrijven zijn heel verschillend. Ook de manier waarop zij hun ICT aanpakken, is net even anders en dat is goed om te vergelijken: hoe zou het beter kunnen?”
Paul-Peter Polak – ICT-architect bij waterbedrijf PWN – nam voor de tweede keer deel aan het evenement, omdat hij de onderwerpen dit keer specifieker vond. De aandacht van Peter-Paul ging met name uit naar de cloud-strategie van Microsoft en nieuwe ontwikkelingen op dat gebied. ,,Voor ons is dit het moment om met directe concullega’s over dezelfde onderwerpen te praten. Je hebt het dan ook over problematiek, die bij meerdere bedrijven speelt en je overweegt hoe zij dat oplossen. Vergelijkbare industrieën zijn daardoor nuttig, hoewel je merkt dat andere bedrijven – bijvoorbeeld financiële instellingen – eigenlijk met dezelfde problematiek te maken hebben.”

Keuzes over technologievernieuwing

De focus van de sessies lag – naast de eigen ervaringen – op nieuwe technologieën en de adoptie hiervan. James van de Merbel – CIO - IT Business Partner bij bouwbedrijf BAM International – richt zijn pijlen op de internationale organisatie. ,,Het is van toegevoegde waarde om de uitdagingen met elkaar te bespreken; je kijkt bij elkaar in de keuken en maakt transparant waar je mee te maken hebt. Het delen van dit soort informatie is goed voor een volledige beeldvorming.” James herkent een duidelijke verschuiving binnen het ICT-landschap. ,,Er kan niet langer vanuit een product worden gedacht. Het gaat vooral om wat een bedrijf nodig heeft: Welke informatie heb je nodig om je bedrijf te runnen.”

Het zijn generieke problemen, waar verschillende oplossingen voor zijn

De snelle vernieuwing van technologie was voor Arthur Hallensleben – Applicatiemanager & Quality Assurance bij de bank NIBC – reden om een tweede keer met Wortell mee te gaan. ,,Ik heb nieuwe dingen kunnen zien en geconstateerd dat Microsoft voorop loopt; dit komt mede doordat zij zo groot is, dat zij bepaalt welke kant de markt opgaat.” De kleine omvang van de groep en het meerdaagse evenement gaf Arthur de mogelijkheid om – in samenspraak met anderen – tot meer inzicht te komen wat betreft de vragen die binnen het NIBC spelen. ,,Op die manier is er tijd om de problemen aan te tikken, er met anderen op in te gaan en perspectieven hierop uit te wisselen. Wat mij de vorige keer en nu weer opviel, is dat organisaties veelal met dezelfde problemen kampen, ongeacht de business. Het zijn generieke problemen, die bedrijven ervaren en waar verschillende oplossingen voor zijn. Bijvoorbeeld device onafhankelijk gebruik of juist niet.” Wortell deelde tijdens de sessies ook haar visie op de toekomstige, digitale werker; de inrichting van de digitale werkplek stond hierin centraal. ,,Het is leuk om daarover te sparren. Het helpt in het zien van verschillende oplossingen, het afwegen van voor- en nadelen en de beeldvorming rondom de eigen doelen. Het is uiteindelijk de ervaring, die gedegen keuzes mogelijk maakt.”