Ga naar content
Wij zijn de #1 Microsoft partner van Nederland
header_top_slogan_short
Console Werken bij

IT kennis en vaardigheden continu verbeteren

Blogs
5-2-2019

Adoptie

Het begrip 'adoptie' blijkt lastig. In alledaagse gesprekken gaat het hierbij immers om het adopteren van kinderen. Maar ‘de adoptie van technologie' duidt op iets heel anders – namelijk, het leren werken met de technologische middelen die je hebt, zodat je het doel bereikt dat je bij aanschaf in gedachten had. Zie het als volgt: je medewerkers zijn de eindgebruikers die daadwerkelijk met de technologie gaan werken. Daarom moeten zij niet alleen snappen wat ze ermee kunnen; ze moeten al dit technische vernuft ook wíllen gebruiken om hun werk makkelijker te maken.

AaaS: opleiding, training en begeleiding op maat

Softwareleveranciers hebben allerlei methodieken bedacht om dit proces te faciliteren. De een maakt filmpjes, de ander schrijft handleidingen en een derde zet een servicedesk op. Mooi in theorie, maar de praktijk leert dat mensen behoefte hebben aan variëteit – een combinatie van diverse tools die hen helpen om de aangeboden technologie in te vullen. De precieze behoefte verschilt per individu én is aan verandering onderhevig. Ga je toch op een uniforme manier uitleggen hoe Office 365 werkt, dan stuit je vrij snel op een hinderpaal: mensen haken af. Wat heb je dan nodig? Een traject dat is afgestemd op individuele behoeftes en dat voor iedereen uniek is. Dit hebben wij ondervangen in Adoptie as a Service (AaaS), waarmee we iedere gebruiker in de organisatie een stukje opleiding, training en begeleiding op maat bieden. Dat gehele proces voeren we digitaal uit. Op een manier die bij iedere gebruiker in de organisatie aansluit.

Iedere gebruiker zijn eigen profiel

De technologie adoptie reis begint met het in kaart brengen van de behoeften van een individuele gebruiker. Dit doen we door zijn werkprofiel te analyseren. Ook kijken we naar de huidige kennis van diezelfde persoon. De profilering van een deelnemer is erg belangrijk. Op basis hiervan passen wij de aangeboden materialen later aan.

Constant kennis en kunde verhogen

Zodra een gebruiker geregistreerd is beginnen we met trainen. Dit doen we door direct te starten met een op de eindgebruiker afgestemd pallet van trainingen. Allemaal digitaal en precies op maat voor de persoon. Sommige mensen lezen graag, anderen kijken het liefste filmpjes en weer andere personen voeren graag opdrachten uit om op die manier hun kennis en kunde te vergroten. We sluiten telkens aan bij de behoefte van de individuele gebruiker.

Tussendoor vragen

Hebben medewerkers tussendoor vragen? Weten ze niet hoe ze iets moeten doen? Dan kunnen ze zich tot de bot wenden. Die kijkt constant mee en helpt waar nodig. Met antwoorden op vragen maar ook met kleine trainingen.

Altijd alles bij elkaar

Wil een deelnemer ergens meer kennis over hebben of zich specialiseren in een bepaald gebied? Ook dat kan. Gewoon door naar de portal te gaan. Daar is alle kennis verzameld en op aanvraag van de gebruiker te bekijken.

Adoptie as a Service

Adoption as a Service helpt de eindgebruikers consistent te verbeteren in het gebruik van technologie. Ook al is en blijft adoptie mensenwerk, biedt Adoptie as a Service een waardevolle ondersteuning voor adoptie.