Ga naar content
Wij zijn de #1 Microsoft partner van Nederland
header_top_slogan_short
Console Werken bij

Maatwerkapplicatie als verdienmodel: breng je applicatie op de markt, verdien je investering terug en maak winst

Blogs
13-6-2017
In elke organisatie zijn ondersteunende processen aanwezig. Denk hierbij aan personeelsadministratie, ledenadministratie of een factureringsproces. "Nu zijn er al veel tools aanwezig die dergelijke processen tot op zekere hoogte kunnen automatiseren, maar er zijn altijd branchespecifieke vraagstukken waarbij een maatwerkoplossing gewenst is. Het kost veel tijd en geld om deze te ontwikkelen, maar de oplossing kan uiteindelijk meer opleveren dan alleen winst in efficiëntie: bied deze maatwerkoplossing in de markt aan, maak op deze manier een IT bedrijf van je organisatie en verdien geld." Aan het woord is Lourens Siderius, Cloud Expert bij Wortell. "En het mooiste is dat jouw organisatie hier niets voor hoeft te doen!"  

Wanneer is een maatwerkoplossing geschikt om te verkopen?

"Laten we het voorbeeld nemen van een branchevereniging. Wanneer deze organisatie ziet dat alle leden van de vereniging moeite hebben met een bepaald branchespecifiek proces, kan de overkoepelende vereniging hier een maatwerkoplossing voor ontwikkelen. Uiteraard zijn er ontwikkelingskosten verbonden aan deze oplossing. Om die terug te verdienen, kiest de vereniging ervoor om deze oplossing aan de leden aan te bieden tegen een maandelijkse vergoeding", legt Lourens uit. "Met zo'n inrichting snijdt het mes aan meerdere kanten. De branchevereniging kan toegevoegde waarde leveren aan haar leden en mogelijk nu nieuwe leden aantrekken. De leden hebben aan hun kant toegang tot een op maat gemaakte oplossing die hun branchespecifieke problemen oplost. Bovendien kan deze oplossing mogelijk een ander systeem vervangen wat kan schelen in de maandelijkse kosten, aangezien de brancheorganisatie een lagere bijdrage per lid kan vragen. En de branchevereniging verdient uiteindelijk de ontwikkelkosten terug en zal op den duur winst gaan maken op deze oplossing", verheldert Lourens. "Er zal meer synergie gaan ontstaan en de branchevereniging kan haar leden nog beter tot dienst zijn."  

Het omdenken naar het neerzetten van een IT bedrijf

Het zal voor veel organisaties bekend in de oren klinken: bepaalde ondersteunende processen die repeterend van aard zijn zouden best geautomatiseerd kunnen worden, maar er is nog geen product op de markt dat voldoet aan alle eisen. De logische volgende ingeving is om een maatwerkoplossing te laten bouwen, maar de kosten hiervoor doen pijn in de portemonnee en de terugverdientijd in verhoogde efficiëntie duurt langer dan gehoopt. Het idee verdwijnt in de kast en de huidige situatie wordt geaccepteerd en gehandhaafd. Lourens ziet hoe dit proces beter kan: "Het knelpunt zijn de hoge kosten en de lange terugverdientijd ervan. Wanneer deze maatwerkoplossing ook voor anderen een uitkomst kan bieden, waarom bied je het dan niet openbaar aan om veel sneller uit de kosten te zijn? Zodra het alleen gaat om ondersteunende processen, ondermijn je je eigen business niet en kan je zo zelfs gaan verdienen aan je concurrenten. Wanneer je afzetmarkt groot genoeg is, maak je zelf gratis gebruik van je zelfgebouwde applicatie en ontstaat er een nieuw verdienmodel naast je bestaande business."  

De eerste stappen naar de ontwikkeling van je nieuwe product

"Uiteraard is het van groot belang om de technische partner zo vroeg mogelijk te betrekken bij het proces. Op deze manier kunnen we meteen meedenken over de inrichting van de maatwerkapplicatie en welke onderdelen voor jouw bedrijf specifiek zijn of welke gelden voor de gehele branche. Zodra die eisen bekend zijn, kunnen we gaan bepalen welk deel van de applicatie tot een SaaS-oplossing gemaakt kan worden, om deze uiteindelijk aan de markt aan te kunnen bieden", legt Lourens uit. "Bovendien dragen wij alle zorg voor de onderdelen waar jouw organisatie niet thuis in is. Zo doen we vooraf uitgebreid marktonderzoek, waarin we andere oplossingen gaan bekijken, gaan praten met mogelijke afnemers en concurrenten en een SWOT-analyse uitvoeren. Op deze manier weten we vooraf waar we aan toe zijn en bepalen we welk pad we gaan bewandelen om het product op de markt te brengen", aldus Lourens. "Ook in het vastleggen van de productnaam en het beschermen van het intellectueel eigendom ontzorgt Wortell je volledig."  

Alles in eigen beheer of uitbesteden?

Met elke organisatie en voor elke maatwerkoplossing moeten afspraken gemaakt worden over het traject na het opleveren van deze applicatie. "Wortell zal de maatwerkoplossing gaan bouwen, dus het eerste deel van de samenwerking verloopt hetzelfde als wanneer het product niet als intellectueel eigendom wordt aangeboden. Maar wat gebeurt er na oplevering? Wie beheert de applicatie en wie zorgt er voor de communicatie naar mogelijke afnemers toe? Wortell kan al deze zaken uit handen nemen en eigenaar worden van de maatwerkoplossing. Voor elke keer dat de oplossing is verkocht aan een nieuwe klant zal de vooraf afgesproken kickback fee zorgen voor het terugverdienen van de investering", verduidelijkt Lourens. "Maar natuurlijk is het ook mogelijk dat de organisatie zelf alle marketing en licencing op zich neemt. In dit geval gelden alleen de ontwikkelings- en beheerskosten voor de applicatie zelf naar Wortell toe, verder zijn alle inkomsten maar ook de wettelijke zaken rondom het opzetten van deze nieuwe organisatie op eigen conto. Wij denken graag mee over de beste (tussen)oplossing die voor alle partijen het meeste oplevert", vertelt Lourens.  

Een nieuwe mindset kan dus heel lucratief uitpakken

De eerdergenoemde branchevereniging is een heel goed voorbeeld van hoe een maatwerkapplicatie geld kan gaan opleveren voor de initiële opdrachtgever. "Maar ook een groep accountants kan de koppen bij elkaar steken en gezamenlijk de lasten dragen voor een maatwerkapplicatie. Wanneer ze na oplevering de applicatie bij andere accountants onder de aandacht brengen, delen ze uiteindelijk ook in de winst. Op deze manier zijn de mogelijkheden eindeloos en kan elke organisatie dus een IT-bedrijf worden", verduidelijkt Lourens. "Wanneer één organisatie tegen een probleem aanloopt, is de kans groot dat anderen hier ook mee te maken hebben. Neem het voortouw, laat een applicatie bouwen die de oplossing biedt en verkoop deze aan anderen. Help branchegenoten of hou macht over je concurrenten. Welke weg je ook kiest: jouw organisatie staat aan het roer."