Ga naar content
Zoek op onderwerpen, blogs, diensten etc.

Managed Services: waar zit de meerwaarde?

Blogs
29-4-2019
De term 'Managed Services' vliegt je tegenwoordig om de oren. Veel aanbieders roepen dat ze dit servicemodel voor je kunnen uitvoeren. Dit is doorgaans gebaseerd op een abonnement: voor een vast bedrag per periode neem je een dienst af. Klinkt simpel. Maar dat is óók de valkuil. Want alle spelers in de markt doen wel ‘iets’ met dit uitgangspunt – en vaak schieten zij tekort. Wortell zoekt echter altijd de meerwaarde op. Daarom beantwoorden we in deze blog de volgende vraag: wat zijn Managed Services volgens óns?

Toegevoegde waarde: rapporteren, sturen en adviseren

Eén eigenschap van Managed Services staat buiten kijf: voor een vast bedrag per maand neem je een bepaalde dienst af en wordt er een supportframework ingericht. Hier komen meldingen binnen die worden bewaakt. Maar daar houdt het niet op. Integendeel – dit is het startpunt. Want met dit fundament kun je meerwaarde gaan creëren. Hoe wij dit doen? We kijken continu of een dienst nog voldoet aan de taak waarvoor je deze inzet – of dit nu Microsoft 365, Azure of een andere dienst is. We volgen de ontwikkelingen en bekijken of deze op een relevante manier inzetbaar zijn. Middels allerlei rapportagemiddelen bieden wij onze klanten inzicht, zodat zij altijd kunnen zien of capaciteit en functionaliteit nog matchen. Bij het inzichtelijk maken van het daadwerkelijke gebruik van een dienst kan bijvoorbeeld blijken dat er een kennishiaat is, waardoor de oplossing niet optimaal wordt gebruikt. In zo’n geval sturen wij op een betere borging binnen de organisatie door middel van adoptie. Ook kunnen we samen bekijken wanneer de dienst wordt gebruikt. Staat deze 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar aan, maar gebruik je hem eigenlijk alleen rondom kantoortijden? Afhankelijk van je situatie kunnen we adviseren om de dienst op bepaalde momenten uit te zetten, zodat je kosten kunt besparen.
"Kort gezegd, onze toegevoegde waarde ligt in het feit dat we je middels Managed Services helpen om IT-middelen optimaal en gepast in te zetten."

Maximale ontzorging: helicopterview van de keten

In de IT is het gangbaar dat je zaken op expertise- of procesniveau uitbesteedt. Maar wanneer het om Managed Services gaat, is 'ontzorging' het sleutelwoord. Daarom kijkt Wortell altijd met je naar aangrenzende functionele gebieden. Een functionele keten bestaat uit heel veel schakels, die starten in je kantoor en eindigen in het datacentrum waar de dienst draait. Tussen de schakels kan frictie ontstaan wanneer de verantwoordelijkheid van een bepaald stukje in de keten overgaat naar een ander, of dit nu een andere aanbieder of de interne organisatie van de klant is. Op elk van deze overgangspunten – de zogenaamde koppelvlakken – vindt er een dialoog plaats. Door de samenhang tussen de schakels te bekijken en deze logisch te groeperen – mét de juiste verantwoordelijkheden – kunnen we je maximaal ontzorgen.

Jouw missie, ons bestaansrecht

Bij het ontwikkelen en optimaliseren van onze Managed Services houden wij onszelf continu een spiegel voor. Onze kernvraag: dragen onze acties direct of indirect bij aan de missie van de klant? Het enige acceptabele antwoord is 'Ja'. Want alleen dán hebben wij bestaansrecht!