Ga naar content
Zoek op onderwerpen, blogs, diensten etc.

IT-omgeving van zorgorganisatie Proteion: de kracht van keuzevrijheid

Blogs
26-9-2017

Proteion

Een traditionele IT-omgeving, alle medewerkers een vaste, lokale werkplek en de noodzaak om licenties goed in te regelen. Binnen dat scenario stond zorgorganisatie Proteion voor een duur en complex vraagstuk. “Wij hebben gekeken wat we kunnen doen om het kostbare onderhoud op te heffen. Proteion wil als zorgorganisatie natuurlijk een up-to-date-omgeving tegen een minimale investering.” IT-manager Henny Heckers vertelt hoe de oude IT-omgeving is getransformeerd naar een flexibel landschap, zodat medewerkers zoveel mogelijk tijd aan de zorg kunnen besteden.

De combinatie van zorg en IT

“Dat betekent dat we ons zijn gaan inleven in het gewenste gebruik door medewerkers.” Samen met Wortell startte Proteion het upgradetraject naar Enterprise Mobility Suite, dat werd afgetrapt met een Proof of Concept. “Eerst hebben we kennis opgebouwd over de omgeving en interactieve sessies met Wortell gehad. Ik heb geen achtergrond in de zorg, dus ik stapte er met een frisse blik in. Ik moest me echt oriënteren. De medewerkers nam ik hierin mee; dat gebeurde eigenlijk vanzelf.” Proteion is actief binnen verschillende zorgdisciplines, zoals intramurale, extramurale en specialistische zorg. “Wat medewerkers van hun werkplek nodig hebben, hangt af van het type zorg dat wordt verleend. Je kunt niet één gestandaardiseerd concept ontwikkelen voor iedereen. De mobile managed werkplek heeft bijvoorbeeld een andere inrichting nodig dan een kantoorwerkplek. Beschikbaarheid en bereikbaarheid zijn belangrijk, zodat medewerkers met de juiste middelen maximaal bezig kunnen zijn met zorgverlening.” Een nieuwe ICT-visie werd geboren: de zorgmedewerker staat centraal, nu en in de toekomst. Vervolgens werd een Envision-traject opgestart om de gebruikersprofielen in kaart te brengen.
“Als je weet wat medewerkers nodig hebben, kun je daar de langetermijnstrategie op afstemmen.”

Het nieuwe denken binnen IT

“Je moet vooruit denken. De organisatie heeft behoefte aan duidelijkheid, wil weten waar het geld aan wordt uitgegeven en wat zij de komende jaren kan verwachten. Bezuinigingen maken het onderwerp actueel, maar ik zie het als de plicht van IT om sowieso transparant te zijn over ontwikkelingen naar de toekomst. De regievoerder, IT dus, moet een concept met de juiste toepassingen bouwen op basis van benodigde functionaliteiten. Kostenefficiënt natuurlijk.” Henny herkende dat de rol van IT tijdens dit proces veranderde. “Onze activiteiten gaan van operationeel naar advies en regie. Meer boven het proces hangen om sturing te geven. Het is de kunst om in gemaakte keuzes altijd keuzevrijheid toe te passen. Op het moment dat wij de standaarden kunnen loslaten, zonder dat dit negatieve gevolgen heeft, dan moet je daarvoor openstaan. Medewerkers kunnen dan een device en benadering van de omgeving kiezen, die bij hen past. Dat is het echte nieuwe denken.”

Elke euro aan zorg besteden

Juli 2016 is een belangrijk moment: thuiszorgmedewerkers kunnen dan volledig in de cloud werken. “Wij bieden een SaaS-concept aan, met een hybride ondersteunende omgeving. Het heeft ingrijpende gevolgen voor applicaties die we al jaren gebruiken. Er worden keuzes gemaakt die niet iedereen in eerste instantie verwacht, maar die wel binnen het totaalconcept passen. Je wilt niemand tegen het zere been schoppen en toch een kentering naar zorggericht aanbod van toepassingen realiseren.” Elk besluit wordt bekeken vanuit toekomstbestendigheid, flexibiliteit, any place any where, veiligheid, privacy en betaalbaarheid. “Als je dat doet, dan maak je hele verrassende keuzes. Door integraal te redeneren, realiseren we in één keer een enorme besparing. En dat is nodig, want wij willen elke euro aan de zorg en de zorgondersteuning besteden.”