Ga naar content
Wij zijn de #1 Microsoft partner van Nederland
header_top_slogan_short
Console Werken bij

Waar legt Microsoft de focus? Een persoonlijke interpretatie na Ignite 2018

Blogs
13-6-2017

Net zoals elk jaar, was ook in 2018 de Microsoft Ignite een groot festijn. Er werden wel 1.600 sessies in vijf dagen gegeven, waardoor het onmogelijk was om ze allemaal bij te wonen. Andries den Haan gaf in zijn blogs al een update over de laatste ontwikkelingen.

Maar ook Lourens Siderius, Cloud Transformatie Coach van ETTU, was aanwezig tijdens Microsoft Ignite 2018. “Ik heb mijn best gedaan om voor mezelf een beeld te vormen van de focus die Microsoft heeft aangebracht. De hoeveelheid informatie die op de bezoekers werd geprojecteerd was overweldigend, maar ik kon vier hoofdonderwerpen onderscheiden die continu de revue passeerden.”

 

Het is Artificial Intelligence wat de klok slaat

“De keynote van Microsoft CEO Satya Nadella ging al voor ongeveer 80% over Artificial Intelligence (AI), dus dat laat al zien waar de focus van Microsoft zich bevindt. Tegenwoordig is er veel meer rekenkracht, geheugen en data beschikbaar om ook voor alledaagse vraagstukken AI in te zetten. Zo zet Microsoft zich ook in om goede doelen projecten te helpen door gebruik te maken van AI”, aldus Lourens.

Binnen de AI zijn drie stromingen te onderscheiden:

  1. AI wordt naar de werkplek gebracht dankzij Microsoft Graph. Deze AI kan relatiemanagement verbeteren en waarschuwingen geven wanneer een relatie de interesse of verbinding dreigt te verliezen. Ook helpt de Graph met productiviteit en kan gemakkelijker beschikbare informatie voorstellen op het moment dat hier vraag naar is. “Een voorbeeld hiervan is dat de Graph ziet dat je over een uur een afspraak hebt met iemand, met het onderwerp ‘Document X bespreken’. De Graph zorgt dat Document X snel beschikbaar wordt gemaakt voor je, net zoals de contactgegevens van degene waar je de afspraak mee hebt”, verheldert Lourens.
  2. De AI die als SaaS wordt aangeboden zoals Cognitive Services wordt sterker gemaakt. Door afbeeldingen of tekst toe te voegen aan de AI kan deze later dezelfde soort items automatisch herkennen. Lourens licht toe: “Zo zou je al je data van fileshares en teken applicaties door Cognitive Services kunnen laten gaan zodat deze onder andere automatsich tag’s krijgen. Hierdoor kunnen gebruikers deze informatie slim en snelvinden."
  3. Daarnaast is het ook mogelijk om met Data Client Virtual Machine en Machine Learning Studio zelf complexe en AI-vraagstukken in te richten. Zo kan een ziekenhuis röntgenfoto’s in de Machine Learning Studio toevoegen en het ziektebeeld eraan toevoegen, zodat de AI later suggesties kan doen op basis van nieuwe foto’s.

AI-rontgen 

Internet of Things wordt nog gemakkelijker en veiliger

Tegenwoordig kan vrijwel elk apparaat gekoppeld worden aan de cloud. Het is niet ondenkbaar dat de laptop, mobiele telefoons, tablets, thermostaat, auto, verlichting en koelkast allemaal op de cloud zijn aangesloten. “Microsoft praat hierbij over de Intelligent Edge, dit is de laag van verbonden apparaten aan de Azure cloud. Hiermee wordt het gemakkelijker om de data die uit de apparaten te lezen valt, te interpreteren. Zeker wanneer deze gekoppeld wordt aan IoT Central, worden alle gegevensstromen gebundeld en kunnen hier zelfs Logic Apps op losgelaten worden.” Lourens laat een zakelijke oplossing zien in een productieomgeving: “Wanneer het toerental van een bepaald apparaat erg stijgt of daalt, kan dit een indicatie zijn dat er binnenkort iets stuk gaat. Zodra dit uitgelezen wordt, kan er automatisch een bericht naar een monteur gestuurd worden, zodat deze het probleem kan oplossen voordat het een echt probleem wordt”, legt Lourens uit.

microsoft-IOT-central

Bovendien is het nu gemakkelijk om end-to-end-encryptie toe te passen op IoT apparaten. Veel van de bestaande apparaten zijn niet of slecht beveiligd, wat een groot risico kan zijn voor organisaties. Daarom is het van groot belang dat bestaande en nieuwe IoT-apparaten Azure Enabled zijn. Dit houdt in dat het deel van de hardware dat daadwerkelijk connectie maakt met de cloud volledig onder de beveiligingsprotocollen van Azure valt.

 

Dynamics 365 wordt een groter onderdeel van het primaire proces

“In de basis koppelt Dynamics 365 alle data binnen een organisatie aan elkaar, om daar vervolgens acties op te kunnen uitvoeren. Maar nu wordt deze bron van data breder ingezet, dus ook naar het primaire proces. Er is bijvoorbeeld een Field Service Module geïntroduceerd waarmee onderhoudsmonteurs proactief en preventief kunnen handelen naar hun klanten toe. Werkorders worden automatisch aangemaakt wanneer uit IoT Central blijkt dat er een probleem dreigt te gaan optreden. Zelfs koppelen met de HoloLens om op afstand support te bieden, is erg gemakkelijk. Dankzij al deze connecties lijken de mogelijkheden eindeloos!”, vertelt Lourens enthousiast.

Ook wordt de koppeling met Teams gemakkelijker gemaakt en ingericht. Wanneer er een opportunity wordt aangemaakt in Dynamics 365, wordt hier automatisch een Team met relevante personen voor samengesteld. Zo kunnen deze belanghebbenden overleggen wat de beste manier is om deze kans tot een zekerheid te maken. Alle chats en documenten die gedeeld worden in het Team worden ook in Dynamics 365 opgeslagen, zodat deze altijd na te lezen zijn. Zo wordt Dynamics 365 een spil in het netwerk van de organisatie.

 

Office 365 richt zich op ‘simplicity’

Hoe gemakkelijker, hoe beter lijkt het credo van Microsoft te zijn wanneer het gaat om Office 365. Er wordt veel geluisterd naar de wensen van de klanten en zij willen een gemakkelijke en simpele applicatie, die zonder te veel gedoe doet waar het voor bedoeld is. Daarnaast worden er veel koppelingen gemaakt naar externe applicaties, zodat deze volledig geïntegreerd worden in het Office 365-landschap. “Denk hierbij aan Jira, een applicatie voor productontwikkeling, die nu helemaal gekoppeld kan worden aan de Office 365 omgeving”, aldus Lourens.

Lourens vertelt verder: “Omdat Microsoft sinds ongeveer een jaar zwaar heeft ingezet op Teams, zien we dat de rol van SharePoint sterk verandert. Waar deze eerst was ingericht om samen te werken, gebeurt dit nu veel gemakkelijker in Teams, waardoor de rol van SharePoint tweeledig wordt:

  1. SharePoint wordt meer een communicatieplatform om kennis en nieuws organisatiebreed met elkaar te kunnen delen. Zo neemt het meer de rol in van naslagwerk dan actieve werkomgeving.
  2. SharePoint wordt een Document Management Systeem (DMS) waarin alle documenten terecht komen die in de andere toepassingen worden gedeeld. Deze worden vervolgens op de juiste manier behandeld zodat deze voldoet aan de compliancy-regels.

 

De mogelijkheden zijn er, nu volgt de inrichting nog

Het is duidelijk te zien dat Microsoft sterk inzet op een volledige integratie van alle losse onderdelen, om samenwerken zo gemakkelijk mogelijk te maken en om zaken waar mogelijk te automatiseren. AI, Machine Learning en IoT hebben een sterke focus, maar ook continue verbeteringen binnen Dynamics en Office 365 staan altijd hoog op de prioriteitenlijst.

“Met al deze mogelijkheden is het heel belangrijk om als bedrijf duidelijk te hebben welke kansen daadwerkelijk nu opportuun zijn, en welke nog niet aan de orde zijn. Daarom raden wij altijd aan om een Cloud Competence Center op te zetten die de governance gateway is naar de cloud. Alle ideeën en oplossingen worden door dit center onderzocht en waar mogelijk uitgerold op een manier die past bij de organisatie. Krijgen de juiste mensen de juiste rechten en worden ze hierin getraind? Is de adoptiegraad wel hoog genoeg en gaat deze oplossing wel genoeg extra productiviteit opleveren? Deze vraagstukken zijn van vitaal belang om de juiste keuzes te kunnen maken”, aldus Lourens.