Ga naar content
Wij zijn de #1 Microsoft partner van Nederland
header_top_slogan_short
Console Werken bij

Werken met de laatste Microsoft technologieën

Blogs
14-3-2016
Binnen budget, scope en tijd projecten afronden: Deloitte kan er over mee praten. Ontdek hoe Wortell de hoogst mogelijk rating behaalt voor haar Microsoft projecten. Deloitte is binnen de financiële wereld al jaren een grote speler in het veld. Wortell is strategisch SharePoint partner en ondersteunt Deloitte bij de realisatie van verschillende SharePoint-toepassingen. Wij spreken met Danny Multani van Deloitte over ICT, financiële oplossingen in het hier en nu en de toekomst. Een korte blik op de website leert dat het bedrijf wereldwijd zelfstandige memberfirms heeft waar ‘tienduizenden toegewijde professionals samenwerken op het gebied van accountancy, consulting, financiële advisering, risk management, belastingadvies en gerelateerde dienstverlening’. In Nederland werken ruim 4500 professionals verspreid over 16 kantoren. Door de opkomst van nieuwe technologieën is de wereld de afgelopen jaren behoorlijk veranderd en er gaat volgens kenners nog veel meer veranderen. Je kunt stellen dat geen bedrijf of organisatie om de gevolgen van de verregaande digitalisering en informatisering heen kan. Deloitte volgt deze ‘disruptive innovations’ nauwgezet en maakt van ontwikkelingen op het gebied van Digital, Data en Cyber Security een vertaalslag naar kansen en concrete oplossingen voor haar cliënten.

Eigen software

Multani: ’We zijn een van de grootste aanbieders van professionele dienstverlening op het gebied van accountancy, belastingadvies, consultancy, risk management en financiële advisering. Ruim een decennium geleden werd het belang van automatiseren en digitaliseren duidelijk. We zijn toen een aantal processen van Deloitte gaan digitaliseren en sinds 10 jaar hebben we behoorlijk wat van onze diensten gedigitaliseerd. Voor het MKB bijvoorbeeld, die ontzorgen wij sinds 2004 met Deloitte ctrl waarin ze de boekhouding tot en met de jaarrekening digitaal kunnen doen en waarmee onze professionals online samenwerken. Voor onze corporate cliënten hebben we software ontwikkeld waarmee we de propositie van Deloitte versterken door de combinatie van advisering en technologische ondersteuning. Een groot deel van deze pakketten hebben we bij Deloitte intern gebouwd. Tegenwoordig kunnen onze cliënten ervoor kiezen om bepaalde diensten subscription based af te nemen. Daarbij kunnen ze dan kiezen voor een basispakket en daar dan modulair diensten bij afnemen.’

CyberCentre

Multani: ‘In ons CyberCentre in Amsterdam wordt alle IT-infra van Deloitte Nederland beheerd (waaronder ook onze online dienstverlening richting cliënten). Ook enkele Deloitte memberfirms maken van onze diensten gebruik. Hier worden ook applicaties ontwikkeld en getest. We ontwikkelen niet alles zelf, we besteden ook projecten aan externen uit. Buiten de functionele vraagstellingen om is het van cruciaal belang dat een applicatie voldoet aan alle daarvoor geldende industriestandaards voor softwareontwikkeling. We kijken zeer intensief naar zaken als high availability, schaalbaarheid, testbaarheid en vele andere aspecten die zien op een stabiele en professionele dienstverlening. Daarnaast is veiligheid van het grootste belang en is het testen daarvan een van onze belangrijkste aandachtspunten.

Deloitte en de Cloud

De Cloud is al geruime tijd een actueel onderwerp binnen Deloitte. Al in 2003 lanceerde Deloitte het eerste online platform voor haar klanten. Multani: ‘Daarmee konden klanten hun vaste kostenvergoeding online onderbouwen en berekenen. Sindsdien zijn we niet stil blijven zitten en omarmen we de vele mogelijkheden van de Cloud. Nu hosten wij nog veel applicaties in ons eigen state-of-the-art datacenter. Tegelijkertijd voorzie ik dat er in de toekomst steeds meer vanuit de Cloud vanuit een ‘Platform as a Service’ wordt afgenomen waarmee het platformbeheer vervalt. Overigens zal het hosten van on-premise oplossingen niet compleet verdwijnen.

Nieuwste technieken

Binnen Deloitte wordt gewerkt met de laatste technieken. Windows 10, Office 365, SharePoint 2013 (binnenkort: 2016): qua technologie zijn er geen beperkingen. Dit maakt Deloitte dan ook een interessante werkgever voor medewerkers. Multani: “Zo hebben we een parkeer app gemaakt die de beschikbaarheid van parkeerplaatsen in ons nieuwe kantoor ‘The Edge’ op de Zuidas weergeeft. Deze app hebben we zelf intern ontwikkeld op basis van de laatste Microsoft technologie.” Ook op het gebied van SharePoint wordt hard gewerkt aan de nieuwste mogelijkheden. Multani: ‘SharePoint is het platform binnen Deloitte voor samenwerking en publicatie. Daarnaast gebruiken we SharePoint om applicaties te ontsluiten. De vraag naar nieuwe toepassingen komt hierbij altijd vanuit de business. Binnen het CyberCentre kijken we dan of er een standaardoplossing voorhanden is, of dat we maatwerk dienen te ontwikkelen. Het ontwikkelen gebeurd altijd binnen het SharePoint-platform (tenzij het platform zich daar niet voor leent en andere platformen meer voor de hand liggen). SharePoint 2013 sluit naadloos aan bij onze business requirements zoals betrouwbaarheid, stabiliteit en continuïteit.

Wortell en Deloitte

Een van deze specifieke wensen is het in kaart brengen van het onderhanden werk. Hiervoor heeft Wortell de ‘Review Work In Progress’ tool ontwikkeld. Dit zorgt ervoor dat projecten waarbij de geschreven uren nog niet verwerkt zijn worden achterhaald. De manager en partner worden hiervan op de hoogte gesteld. Multani: ‘Dit is een perfect voorbeeld van een vraag uit de business die wij zeer efficiënt door een kleine hoeveelheid maatwerk in combinatie met SharePoint hebben opgelost. Wortell heeft deze oplossing voor Deloitte gerealiseerd en het project binnen budget, scope en tijd afgerond. De oplossing heeft hierbij ook nog een van de hoogst mogelijk ratings behaald door het externe testbureau. Dit bevestigt dat de medewerkers van Wortell specialisten zijn op het gebied van SharePoint en proactief met ons meedenken.'