Ga naar content
Zoek op onderwerpen, blogs, diensten etc.

Wortell & Conflict Rusland / Oekraïne

Blogs
2-3-2022

Het huidige conflict tussen Rusland en Oekraïne kent helaas alleen maar verliezers. De humanitaire ramp is overweldigend en wij leven enorm mee met alle betrokkenen. 

Wortell heeft bij de start van het conflict een uitgebreide risicoanalyse gedaan met de mogelijke impact van dit conflict op Wortell. Daarbij is in kaart gebracht welke potentiële directe en indirecte risico’s wij als organisatie lopen. Voor deze risico’s zijn waar nodig mitigerende maatregelen getroffen.

Op dit moment komen de nodige vragen binnen over de positie van Wortell. In dit bericht geven wij hierover opheldering.

Inmiddels hebben wij uitgebreid kennisgenomen van de door de EU ingestelde sancties en wij werken volledig in overeenstemming met de sancties. Dientengevolge hebben wij de dienstverlening naar één opdrachtgever opgeschort / ontbonden. Daarnaast maakte Wortell gebruik van één door een Russisch bedrijf ontwikkelde tool. Inmiddels hebben wij deze tool omgeruild voor een alternatief. Door deze twee handelingen hebben wij direct geen relaties meer met Rusland. 

Er waren geen zakelijke banden met Oekraïne. 

Diverse relaties van Wortell worden geraakt door dit conflict. Het gaat hier vooral om omzetverlies door de ingestelde sancties. Wij zijn in contact met deze klanten en zoeken waar nodig naar oplossingen.

Daarnaast merken wij wel veel van het conflict in onze dienstverlening. Het Wortell Security Team en Managed Detection & Response (MDR) team houden de impact van het conflict op de (Cyber) Security van onze klanten nauwgezet in de gaten en hebben inmiddels onze klanten van (gericht) advies voorzien. Dit zullen wij blijven doen.

In dit kader willen wij u ook wijzen op de informatievoorziening door het Center for Cyber Security Belgium en Nationaal Cyber Security Centrum Nederland.

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij uw contactpersoon van Wortell.