Ga naar content
Zoek op onderwerpen, blogs, diensten etc.

Wortell goes Agile

Blogs
18-2-2014

​Agile de kracht van voortschrijdend inzicht.

De afgelopen jaren hebben we als organisatie ervaring opgedaan met een aantal Agile ontwikkelmethodieken. Waar we vroeger alleen de watervalmethode toepasten, doen we inmiddels ook een groot aantal projecten met Scrum. De ervaringen zijn zeer positief, zowel bij onze medewerkers als bij onze klanten. Dat heeft ons ertoe doen besluiten om in 2014 Agile breed uit te rollen in de organisatie.

Wat is Agile

Agile is een containerbegrip voor verschillende ontwikkelmethodieken, waaronder Scrum, Extreme Programming (XP) en Kanban. Alle Agile methoden zijn gebaseerd op vier basisregels, beter bekend als het Agile Manifesto:

   1. Personen en de onderlinge samenwerking tussen personen zijn belangrijker dan processen en tools.
   2. Werkende software is belangrijker dan uitgebreide documentatie.
   3. Samenwerken met onze klanten is belangrijker dan contractonderhandelingen met diezelfde klanten.
   4. Omgaan met verandering is belangrijker dan het volgen van een plan.

Wat betekent Agile voor de klanten van Wortell

Agile methodieken schenken veel aandacht aan samenwerken. Wij vinden het als organisatie dan ook belangrijk dat onze klanten – bij voorkeur vanuit de business, dus niet de IT-afdeling – actief onderdeel uitmaken van het projectteam. Deze intensieve samenwerking vraagt om meer inzet en betrokkenheid van onze klanten waardoor het eindresultaat beter aansluit bij de wensen van de organisatie.

Om er daarnaast voor te zorgen dat de doorlooptijd van projecten verkort wordt en de kwaliteit omhoog gaat, staat de samenstelling van het Agile-team voor een langere periode vast. Dit team werkt zoveel mogelijk fulltime aan één project. Dit borgt de focus, vastigheid en intensieve inzet.

Agile laat veel ruimte voor wijzigende inzichten. Hierdoor hoeven onze klanten niet alles van te voren te bedenken en op papier te zetten. In plaats daarvan vraagt de werkwijze gedurende het project proactief om feedback van alle belanghebbenden (de stakeholders). Dit stelt onze klanten in gelegenheid om tussentijds te reageren op nieuwe of wijzigende wensen vanuit de organisatie. Het product groeit daardoor als het ware iteratief naar het gewenste eindresultaat.

Functionaliteiten worden op volgorde van prioriteit gerealiseerd tijdens het project. De waarde van individuele functies voor de organisatie speelt een grote rol in het bepalen van de prioriteit. Hierdoor krijgen onze klanten met een vast budget altijd een productiewaardige oplossing die de meest belangrijke functionaliteiten bevat.

Wij zijn een innovatief bedrijf en lopen voorop in de markt op het gebied van Microsoft technologie. We zijn er vast van overtuigd dat we met onze Agile aanpak als geen ander in staat zijn om deze technologie bij onze klanten op een succesvolle manier te implementeren.

Meer weten over Agile of over onze werkwijze? Neem contact met ons op.
De blog is ook geplaatst op BlogIT.