Ga naar content
Wij zijn de #1 Microsoft partner van Nederland
header_top_slogan_short
Console Werken bij

Betere levenskwaliteit voor de cliënten van Humanitas-DMH met Microsoft Azure

“Iedereen doet ertoe en iedereen mag er zijn. Primair doel van onze digitale transformatie is om met informatietechnologie de levenskwaliteit voor cliënten te verhogen. Hierop baseren wij onze keuzes voor IT.” Marcella van Kraaij, Digital Transformation Advisor, vertelt hoe systeemgericht denken is omgezet naar een focus op de leefwereld van Humanitas-DMH en daarmee het belang van cliënten én medewerkers. Veel mensen kennen Humanitas-DMH. Zoals de naam doet vermoeden, zit menselijkheid in de kernwaarden van deze landelijke zorgorganisatie. “Onze activiteiten kun je naar twee takken opsplitsen: het Homerun-concept voor ambulante hulp en ons woonzorgconcept. In totaal zijn er 1.400 medewerkers actief op 82 locaties in Nederland. De locaties variëren van inloophuizen voor dagbesteding met één of twee medewerkers tot woonvoorzieningen waar cliënten thuis worden begeleid.” Iedereen met een hulpvraag kan bij Humanitas-DMH aankloppen. Bijvoorbeeld mensen met psychische problematiek of een verstandelijke beperking. “Bij ons draait alles wat we doen om de cliënten.”

IT als water uit de kraan

Dat geldt ook voor de digitale transformatie waar Humanitas-DMH zich momenteel in bevindt. Technologie wordt ingezet om de leefwereld voor cliënten te veraangenamen. In het verleden was er een interne ICT-organisatie. “Maar eigenlijk wil je je IT als water uit de kraan afnemen bij marktpartijen. Zij kunnen dat vaak efficiënter en goedkoper aanbieden, waardoor de daarvoor in de plaats gekomen GRIP-organisatie (Gebundelde Regie op Informatiemanagement & Projecten) zich kan focussen op de informatiebehoefte en technologische (markt)oplossingen.” Een klassieke fout in de overgang van on-premises naar de cloud is dat het systeemdenken wordt voortgezet. “Dan sla je de plank mis. Wij hebben onze blik juist gericht op ons primaire proces - de leefwereld - en vervolgens een vertaalslag gemaakt naar oplossingen in de markt, die partijen zoals Wortell kunnen leveren”.

Meer aandacht voor de cliënt

“Wij werken op basis van de thema’s veilig, verantwoord en plaatsonafhankelijk. Voor ons is het Azure-platform met Windows Virtual Desktop hét antwoord. Zo komen we in verbinding met andere oplossingen en kunnen we data plaatsonafhankelijk ontsluiten.” Met de Power Apps worden interfaces gemaakt naar de informatiebronsystemen om data uit te wisselen. “Vroeger moesten medewerkers, nadat zij een cliënt hadden gezien, terug naar kantoor om achter hun computer in het ECD het verslag te typen. Dat is arbeidsintensief en er gaat informatie verloren omdat er tijd zit tussen het gesprek en de vastlegging. Nu kunnen zij overal werken en informatie on the job in de app zetten. Dit wordt automatisch verwerkt in het ECD. Daarmee win je tijd, vergroot je de toegankelijkheid en ontstaat er meer aandacht voor de cliënt. Een ander voordeel is dat dankzij deze registraties de verrekening met verzekering en gemeentes correct plaatsvindt.”

Veilige achterkant, flexibele voorkant

Op de woonzorglocaties wordt met gedeelde devices gewerkt. “Medewerkers kunnen daarmee in de woonruimte werken terwijl ze aanspreekbaar zijn voor cliënten; anders dan wanneer zij in een kantoor zitten. Door de integrale dataontsluiting zijn zij flexibeler en kunnen ze stuurinformatie direct bekijken. Als een cliënt bijvoorbeeld onrustig is en vaak uit bed komt, dan kan dat waardevolle input zijn voor het behandelplan.” Cliëntendata is natuurlijk privacygevoelig en daar speelt de technologie op in.
“In de oude situatie zat de beveiliging op systemen, tegenwoordig op data en dataclassificatie. Iedereen werkt in datacontainers en we kunnen alles in de cloud doen. Het enige wat nodig is, zijn een internetverbinding en multifactor authentication. De performance van het device is ondergeschikt, want de rekenkracht zit in Azure. Op het moment dat iemand een app afsluit, wordt automatisch alles geschoond. Als de app weer wordt geopend, moet er opnieuw ingelogd worden. Kortom, veiligheid aan de achterkant, flexibiliteit aan de voorkant.”

Antwoord op niet-gestelde vragen

“Ik geloof in de NOVIB-methode: draag het uit, doe het voor en borg het in de organisatie.” Bij Humanitas -DMH zijn er digi-coaches en digi-trainers ingezet, die medewerkers voeden met instructiemateriaal en kennis. De digi-trainers helpen met gebruik van onder andere Office 365, Windows Virtual Desktop, het ECD, HRM-pakket etc. “In het adoptietraject brengen we kennis van Wortell over op de digi-coaches en -trainers, die het vervolgens uitdragen naar de eigen collega’s.” Dit jaar draait het voor Humanitas-DMH om dataontsluitingen en de versterking van de regierol. Het Microsoft-platform en de Power Apps worden ook verder doorontwikkeld. “We willen antwoorden op vragen die we zelf niet kunnen bedenken. De multidisciplinaire samenwerking is onze kracht om vanuit meerdere invalshoeken, ervaringen en expertises tot oplossingen te komen. Wortell is daar onderdeel van: we hebben een goede verstandhouding, ze zijn gespecialiseerd in Microsoft en hebben veel verstand van de zorgmarkt. Zo werken we met elkaar aan ons gemeenschappelijke doel: de zorg aansluiten op de leefwereld van onze cliënten.”