Ga naar content
Wij zijn de #1 Microsoft partner van Nederland
header_top_slogan_short
Console Werken bij

Croda Nederland - Veiligheid op orde dankzij SHE

Cases
14-5-2018

Croda

Croda verbetert de veiligheid in haar fabrieken dankzij haar nieuwe applicatie voor Safety, Health en Environment (SHE) en voorkomt hiermee ernstige incidenten.

Voor het verbeteren van de veiligheid binnen Croda en haar productielocaties, maakt Croda gebruik van een veiligheidsmanagement-systeem. Er wordt hierbij gewerkt met de incidenten piramide van Heinrich. In deze piramide wordt de verhouding tot ongevallen met zwaar letsel en incidenten zonder letsel grafisch weergegeven. Hierbij kan het gaan om arbeidsveiligheid, waarbij maar 1 persoon betrokken is, of procesveiligheid, waar meerdere personen betrokken bij zijn.

 

Veiligheidsmanagementsysteem

Het veiligheidsmanagementsysteem van Croda Nederland was ontwikkeld binnen Lotus Notes van IBM. Het systeem werd echter niet meer ondersteund en sloot niet meer aan bij de veiligheidseisen van de organisatie. Reinout van Zevenbergen, SHE Manager van Croda Nederland: “Wij merkten dat de drempel om incidenten te melden te hoog was, zeker voor de incidenten zonder letsel. Denk hierbij aan een deur die openstaat en een gevaar kan vormen in verband met het productieproces. Het melden van dit incident is dan meer werk dan simpel het sluiten van de deur. Om de drempel voor het melden van incidenten te verlagen, zijn we daarom op zoek gegaan naar een gebruiksvriendelijk systeem voor onze medewerkers.
"In haar zoektocht naar een nieuw veiligheidssysteem is Croda Nederland uitgekomen bij SharePoint."
 

De organisatie maakte al gebruik van SharePoint en de medewerkers hadden hier goede ervaringen mee opgedaan. Voor de realisatie van deze oplossing heeft Croda Nederland de expertise van Wortell, voorheen ETTU, ingeschakeld.