Ga naar content
Zoek op onderwerpen, blogs, diensten etc.

Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)

Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO): Informatiebeveiliging voor de Nederlandse Overheid

In de snel veranderende wereld van digitale transformatie is het essentieel om informatiebeveiliging te waarborgen. Binnen de Nederlandse overheid wordt veel gewerkt met persoonsgegevens zoals namen, adressen, BSN-nummers, rijbewijzen, identiteitsbewijzen en zelfs zeer vertrouwelijke informatie die onze nationale veiligheid betreft. De Basisnormen voor Informatiebeveiliging Overheid (BIO) spelen hierbij een belangrijke rol.

De BIO vormt een nationaal normenkader dat gebaseerd is op internationale standaarden ISO27001 en 27002, specifiek gericht op overheidsinstanties. Het is een gezamenlijk initiatief van het Rijk, Provincies, Gemeenten en Waterschappen. De implementatie van de BIO blijft de verantwoordelijkheid van overheidsorganisaties zelf. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ondersteunt hen hierbij via het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP). Binnen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn er stemmen om de BIO wettelijk verplicht te maken, vooral gezien de Europese richtlijn NIS2 waar overheidsinstanties onder zullen vallen.

Laten we nu dieper ingaan op deze norm en de gestelde vragen beantwoorden.

Overzicht BIO: waar ben je naar op zoek?

Wat is het toepassingsgebied van de BIO?

Waarom de BIO?

Welke acties dienen overheidsorganisaties te ondernemen?

Wat is de BIO?

Conclusie

Wat is het toepassingsgebied van de BIO?

De BIO stelt het basisniveau voor informatiebeveiliging vast binnen alle lagen van de overheid: het Rijk, gemeenten, veiligheidsregio's, provincies en waterschappen. Voorheen hadden verschillende overheidsinstanties elk hun eigen basislijn, maar nu is er één gemeenschappelijke standaard voor alle overheidsorganisaties.

Next level beveiliging

Managed eXtended Detection and Response

Cybersecurity als next level beveiliging tegen alle bedreigingen van buitenaf.

Waarom de BIO?

De BIO verbetert de informatieveiligheid en vermindert administratieve lasten. Het is gebaseerd op internationale regelgeving en bouwt voort op de ISO-standaarden.

Welke acties dienen overheidsorganisaties te ondernemen?

Overheidsinstanties dienen de 114 verplichte maatregelen van de BIO te implementeren. Dit omvat het opzetten van een Informatie Security Management Systeem, het uitvoeren van risicoanalyses, het beheren van toegang, training en incidentrespons.

Whitepaper

Hoe zet je een duurzaam security programma op

Met een duurzaam securityprogramma ben je proactief, verminder je risico’s en wapen je jezelf tegen cyberincidenten.

Wat is de BIO?

Dit 'wat' verklaren we aan de hand van 5 pijlers, elk met een specifieke focus.

Pijler I: Beleid en organisatie

Overheidsinstanties dienen een duidelijk informatiebeveiligingsbeleid op te stellen en duidelijke verantwoordelijkheden toe te wijzen voor informatiebeveiliging.

Pijler 2: Personeel en bewustwording

Medewerkers en management moeten regelmatig worden getraind in het herkennen van risico's van cyberincidenten, data verlies/diefstal en ongeoorloofde toegang tot gegevens.

Pijler 3: Fysieke beveiliging

Maatregelen dienen genomen te worden om de toegang tot vitale ruimten te beperken, zoals het gebruik van toegangsdeuren, hekken, sloten, beveiligingscamera's en biometrische identificatie.

Pijler 4: Basis security maatregelen

Overheidsinstanties dienen basis security maatregelen te treffen, waaronder het gebruik van data-encryptie, netwerksegmentatie, firewalls en het beheren van toegang tot data.

Pijler 5: Incidentbeheer en continuïteit

Preventieve en detectieve maatregelen dienen te worden genomen om security incidenten tijdig te identificeren, onderzoeken en af te wenden. Plannen voor reactie en herstel van systemen en processen in geval van een calamiteit zijn essentieel.

Conclusie

De BIO is essentieel voor de Nederlandse overheid om de vertrouwelijkheid van gegevens te waarborgen. De recente BIO2.0-versie, die in 2024 van kracht is geworden, is geüpdatet naar de recente versies van de ISO-normen en wordt binnenkort wettelijk verankerd via de Wet Bescherming Netwerk en Informatiesystemen (WBNI)

Hulp nodig?

Wortell Enterprise Security, een strategische en snelgroeiende divisie binnen Wortell, biedt een holistische en geïntegreerde benadering van beveiliging. Of het nu gaat om risicoanalyses, identiteits- en toegangsbeheer, netwerksegmentatie, data protectie, vulnerability management, security awareness of het 24/7 monitoren en detecteren van potentiële cyberincidenten - wij zijn er om te helpen. Neem gerust contact met ons op voor ondersteuning bij het interpreteren van de BIO of het implementeren van basis security maatregelen en maatregelen voor incidentbeheer en continuïteit.

Next level beveiliging

Managed eXtended Detection and Response

Cybersecurity als next level beveiliging tegen alle bedreigingen van buitenaf.