Ga naar content
Zoek op onderwerpen, blogs, diensten etc.

Power Apps en Power Automate (PL-100T00)

4 dagen

Omschrijving

In deze vierdaagse training "Power Apps en Power Automate" leer je met behulp van Dataverse, Power Apps en Power Automate om low-code applicaties te maken voor je organisatie.

Voorkennis om de training "Power Apps en Power Automate" te volgen

Voor deze training is geen specifieke voorkennis nodig. Wel is het belangrijk dat je gebruik wilt maken van techniek om problemen in je organisatie op te lossen. Alle ervaring die je al hebt met het Power Platform is mooi meegenomen.

Onderwerpen

  • Introductie: Het Microsoft Power Platform
  • Model-driven apps maken in Power Apps
  • Canvas apps maken in Power Apps
  • Bedrijfsprocessen automatiseren in Power Automate
  • Analyses en rapportages in Power BI
  • Aan de slag met AI Builder en Power Virtual Agencies

Studiemateriaal

In de training "Power Apps en Power Automate" gebruiken we Microsoft Official Courseware. Wanneer je deelneemt aan deze cursus, krijg je dit materiaal blijvend tot je beschikking in de Microsoft Learn-omgeving, waarin Microsoft haar trainingsmaterialen beschikbaar stelt.

Beschikbare datums

Er zijn momenteel geen geplande datums beschikbaar. Neem contact op voor de mogelijkheden.