Ga naar content
Wij zijn de #1 Microsoft partner van Nederland
header_top_slogan_short
Console Werken bij

Change management: een menselijk & dynamisch proces

Blogs
Adoptie
30-6-2023
Verandering is onvermijdelijk, ook voor organisaties. Of het nu gaat om het implementeren van nieuwe processen, het introduceren van nieuwe technologieën of het aanpassen aan veranderende marktomstandigheden: je hebt een gestructureerde aanpak nodig om effectief met verandering om te gaan. En daarin is een change management plan van onschatbare waarde. 

Waarom heb je een change management plan nodig? 

Change management confronteert je organisatie met het onbekende en onvoorspelbare. Dikwijls ervaren zowel medewerkers als de leiderschapsteams een gevoel van onzekerheid. Daarnaast kunnen verschillende meningen en belangen binnen de organisatie flink botsen. Succesvolle change management is dus vooral een menselijke kwestie.   

Daarom komt een gestructureerd change management plan goed van pas. Het biedt duidelijkheid, richting en focus. Zo ben je beter in staat om de noodzaak van verandering te communiceren,  de impact ervan te begrijpen en de juiste stappen te nemen om een duurzame verandering te creëren. En er zijn meer voordelen:  

  1. Minder weerstand: een goed uitgewerkt change management plan richt zich op het proactief beheren van weerstand tegen verandering. Door alle relevante partijen actief te betrekken, de voordelen van de verandering te communiceren en eventuele zorgen aan te pakken, zal de adoptie van de verandering binnen de organisatie verhogen.  

  2. Hogere betrokkenheid: een change management plan biedt een platform voor communicatie en betrokkenheid bij medewerkers op alle niveaus. Dit vergroot de motivatie en bereidheid om samen te werken aan de verandering. HR-organisatie Attentia ondervond aan den lijve hoe medewerkers niet alleen het verhaal moeten kennen, maar er ook best een actieve rol in vervullen.  

  3. Betere planning: een onderbouwd change management plan biedt een roadmap voor het plannen en implementeren van veranderingen. Alle benodigde stappen, activiteiten en betrokken partijen worden erin opgenomen. Dit zorgt voor een betere planning en coördinatie van de veranderingsinitiatieven, en een kleinere kans op fouten en miscommunicatie. 

Het change management proces en bijpassende tools kort uitgelegd  

Doorgaans bestaat een change management proces uit verschillende fasen die elkaar opvolgen:  

  1. Voorbereiding en analyse: hier wordt de basis gelegd voor de verandering. Dit omvat het identificeren van de behoefte aan verandering, het vaststellen van de doelen en het verkrijgen van de benodigde steun van belanghebbenden 

  2. Ontwerp en planning: in stap twee komt een change management plan met strategieën en tactieken tot stand. Met alle benodigde middelen, tijdslijn en mijlpalen.  

  3. Implementatie: in deze fase zijn communicatie, training en ondersteuning van vitaal belang.  

  4. Evaluatie en aanpassing: het is belangrijk dat de voortgang en resultaten regelmatig onder de loep worden genomen. Herhalen, meten en weer bijsturen: het is een doorlopend proces.   

Doorheen dit proces kunnen verschillende tools je bijstaan. Met Microsoft Power Automate kun je routinetaken automatiseren en workflows stroomlijnen. En Microsoft Planner is handig voor de organisatie en opvolging van taken, mijlpalen en verantwoordelijkheden. Viva Insights is dan weer geschikt om het beste uit je medewerkers te halen. Dankzij inzicht in werkgewoonten geeft het platform gepersonaliseerde aanbevelingen om slim en efficiënt te werken!  

Laat je bijstaan door de change management coach van Wortell 

Het is niet eenvoudig om een change management plan in goede banen te leiden. Bij Wortell krijg je een eigen change management expert die je organisatie feilloos door het proces loodst.  

We beginnen met cocreatie-workshops waar alle relevante zaken aan bod komen: de tijdslijn, de trainingsaanpak voor kennisoverdracht, de communicatiestrategie en de manier waarop je kunt omgaan met mogelijke weerstand. Hierbij maken we gebruik van de ADKAR-methodiek (‘Awareness, Desire, Knowledge, Ability, Reinforcement’). Nadien krijg je een adviesrapport dat toelicht hoe we de verandering inbedden in jouw organisatiecultuur. Zo doorloop je de transformatie gestructureerd. Bovendien leg je een fundament dat je bij een volgende organisatieverandering opnieuw kunt gebruiken.  

Haal het maximale uit jouw technologie met ons change plan!

Veel organisaties doen hiervoor een beroep op Digitaal Vitaal, ons adoptieprogramma waarmee we je voortdurend kennis en feiten aanreiken over de tools die je gebruikt. Benieuwd naar hoe dit ook jouw organisatie kan helpen? Informeer vandaag nog naar de mogelijkheden!