Ga naar content
Wij zijn de #1 Microsoft partner van Nederland
header_top_slogan_short
Console Werken bij

De moderne projectmanager

Blogs
1-4-2019

Agile versus Waterval

Agile is niet meer weg te denken uit projectenland en wordt vaak gepositioneerd ten opzichte van het ‘oude’ waterval en prince II denken. Omdat ik veel overeenkomsten zie en signaleer dat beiden zich aanpassen aan de veranderende context waarin projecten plaatsvinden heb ik een blog geschreven. Hierin staat, los van methodieken, benoemd wat belangrijke kwaliteiten zijn van de Wortell projectmanager. En inderdaad, je ziet er veel van de aspecten van een Agile coach in terug 😊   Voordat ik inzoom op de Wortell projectmanager wil ik eerst even stil staan bij drie trends in de markt die aanleiding zijn voor de evolutie van de projectmanager. 

Snelheid van veranderen 

Gedwongen door het tempo en type van de veranderingen in de markt, kiezen bedrijven steeds vaker voor een digitale strategie. Regelmatig voorafgegaan door kapitale, meerjarige projecten om het ‘achterstallige onderhoud’ te plegen als randvoorwaarde om de sprong naar de digitale wereld te kunnen maken. 

Nooit af 

Nadat dgrootste stappen zijn gezet krijgt de digitale transformatie na verloop van tijd de vorm van een continue en iteratief ontwikkelproces dat nooit af is. De kunst hierbij is om het oogsten al te laten starten bij het zaaien. DevOps teams werken vanuit die visie aan software die in permanente Bèta verkeertDe markt eist een constante evolutie in het product of de dienst om daarmee de concurrentie voor te blijven. 

Zelforganisatie en zelfsturing 

Met de trends van zelforganiserende- en zelfsturende teams vindt een verschuiving plaats van formele hiërarchische organisatie naar een organische netwerkorganisatie. Dit om ook op menselijk vlak de snelheid in veranderen te kunnen faciliteren. Zo kunnen snel tijdelijke (soms virtuele) samenwerkingsverbanden worden gesmeed om te anticiperen op kansen of bedreigingen. De nieuwe organisatie bestaat dan niet meer uit afdelingen maar uit skill teams, sector teams, virtuele teams en communities die vloeibaar en losjes samenhangend opereren. Deze groepen willen niet in rigide hokjes worden gestopt met een overvloed aan regeltjes en targets maar hebben meer behoefte aan een raamwerkachtige verkoepelende visie en ondersteuning vanuit de organisatie.

Evolutie van de projectmanager 

Uiteraard wordt mijn functie van projectmanager hierdoor ook beïnvloed. Waar deze vroeger naadloos aansloot bij de formele, hiërarchische en planmatige organisatiemoet deze nu net zo dynamisch en adaptief zijn als de teams waarvoor ik werk.   De meerwaarde ligt nu in het coachen van de zelforganisatie of het coachen van de individu daarbinnen. Ik heb richting het team een faciliterende rol en ben veel minder de kartrekker van voorheenHet harkje ondersteboven. De nadruk ligt op observeren, vragen en prikkelen om het team te stimuleren om zelf met oplossingen te komen. 

In dienst van het team 

Ik stel me op als coach of mediator op momenten dat er binnen het team problemen ontstaan op persoonlijk of groepsniveau. Door het spiegelen en stellen van open vragen kan ik hierin een impasse doorbreken of inzichten vergroten die leiden tot een consensus. Mijn visie: Een goede projectmanager helpt anderen bij het vinden van antwoorden op hun vragen maar geeft ze niet zelf. Dat stimuleert autonomie en faciliteert het groepsproces.  
"Een goede projectmanager helpt anderen bij het vinden van antwoorden op hun vragen maar geeft ze niet zelf."
Feedback geven zit inmiddels in ons DNA en doen we, behalve via tips & tops en de groeimeter, regelmatig als onderdeel van het projectoverleg. De ontwikkeling van het team staat ook hoog op mijn to-do-lijst. Door kennisdeling, lessons learned sessies, workshops en teambuilding proberen we zowel inhoudelijk als relationeel steeds een stap te maken. Die ontwikkeling geeft mij een hoop energie. 

De visie 

Een team kan snel worden opgeslokt door het dagelijkse werk, waardoor het grotere plaatje onderbelicht raakt. Ik zorg voor balans in visie versus detail door bewust momenten van beschouwing en reflectie in te plannen en door te helpen met het toegankelijk en tastbaar maken van de visie. 

Schild

Naast het bewaken van de rode draad is er nog een belangrijke factor die ervoor kan zorgen dat een team focus kan verliezen en dat is de ‘buitenwereld’. In deze context is de buitenwereld iedereen die niet direct deel uitmaakt van het team maar wel een interesse heeft in wat ze doen. Deze externe omgeving kan soms behoorlijk veeleisend zijn en vol met tegenstrijdige belangen. Het is mijn taak om als een soort schild of filter voor het team te staan zodat alleen op de daarvoor bedoelde momenten en via de juiste kanalen de informatie van buiten naar binnen stroomt.

Structuur en inzicht 

Door structuur te bieden in de manier van samenwerken, overlegvormen, de aanpak voor het project en de fasering waarin producten worden gerealiseerd, help ik het team om complexiteit te verminderen. Door inzicht te geven in aspecten als tijd, tempo, kwaliteit, budgetten en trends vergroot ik de transparantie en breng ik verbeterkansen naar boven.  

Materiedeskundig 

Bij Wortell helpt het enorm als je als projectmanager materie deskundig bent. Wanneer je de concepten begrijpt kun je een betere ondersteuning bieden aan het team, de product eigenaar en stakeholders rondom de project omgeving. Dit in combinatie met analytisch vermogen stelt mij in staat om te ondersteunen bij het opbreken van de producten in kleinere componenten, het meedenken in de aanpak en prioritering én het aanhaken van de juiste kennis. Vaak heeft de product eigenaar van de klant hierbij ondersteuning nodig en het is fijn als ik die vanuit mijn rol kan geven. 

Verandering 

Om af te sluiten waarmee deze blog begon: Als moderne projectmanager maak je nog steeds plannen maar zorg je er vooral voor dat het team en de aanpak ingericht zijn op verandering. Want dat is tegenwoordig de enige constante.