Ga naar content
Wij zijn de #1 Microsoft partner van Nederland
header_top_slogan_short
Console Werken bij

Waarom is een duurzaam en dynamisch securityprogramma écht onmisbaar?

Blogs
MxDR (Managed eXtended Detection and Response)
25-9-2023

Wanneer je op een motor stapt voor een mooie rit, loop je niet elke keer een checklist van pakweg 20 punten af. Maar wanneer je het vliegtuig neemt, ga je ervan uit dat het voertuig keer op keer grondig is gecheckt voordat het daadwerkelijk de lucht in gaat. En neem je een medicijn in, dan weet je dat de productie en verstrekking hiervan aan de strengste (veiligheids)voorschriften voldoet. 

In ons snel veranderende IT-landschap, waar zeer geavanceerde cyberdreigingen elkaar in rap tempo opvolgen, kunnen organisaties cybersecurity niet langer behandelen als een motor. De continue beveiliging van je IT-landschap dient net zo vanzelfsprekend te zijn als die van een vliegtuig of medicijn. Het gaat waarschijnlijk niet om mensenlevens, maar vitale persoons- en bedrijfsgegevens staan op het spel. En daarmee óók de reputatie en het bestaansrecht van je organisatie. 

‘Veiligheid voorop’ is niet industriegebonden 

Wil je je beschermen tegen cyberaanvallen? Dan is een duurzaam, dynamisch securityprogramma vandaag de dag onmisbaar — ongeacht de branche waarin je actief bent. Het waarborgen van veiligheid is immers in álle industrieën essentieel. 

Wat is precies de waarde van een duurzaam securityprogramma voor je organisatie? We zetten de voornaamste voordelen op een rij!

 • Bescherming van vitale persoons- en bedrijfsgegevens 
  Je identificeert risico’s, maakt kwetsbaarheden zichtbaar, voorkomt inbreuken en minimaliseert de impact van cyberaanvallen. Daarmee reduceer je het risico op verlies van persoonsgegevens, financiële schade of een verstoring van operationele processen  

 • Minimalisering van de kans op een geslaagde cyberaanval 
  Met geavanceerde preventieve, detectieve en reactieve securitymaatregelen kun je de kans op een geslaagde cyberaanval minimaliseren. Daarnaast houd je de impact van een (onverhoopt tóch) geslaagde cyberaanval beheersbaar. Als je deze maatregelen regelmatig toetst op effectiviteit, identificeer je aandachtsgebieden en het verbeterpotentieel binnen de bescherming van je IT-landschap. Vervolgens kun je de geïdentificeerde verbeterpunten doorvoeren. 

 • Het versterkt de ‘menselijke firewall’ 
  Je traint medewerkers continu om hun bewustzijn omtrent cybersecurity te verhogen. Ze leren bijvoorbeeld om phishingaanvallen te herkennen en sterke wachtwoorden te gebruiken. Zo versterk je het securitybewustzijn van mensen en verminder je de kans op succesvolle cyberaanvallen. 

 • Compliance met en naleving van regelgeving 
  Een duurzaam securityprogramma helpt je te voldoen aan wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hiermee minimaliseer je de juridische risico’s, maar ook boetes en andere financiële risico’s. 

De 2 ingrediënten van een solide securityprogramma 

Een securityprogramma bestaat uit een reeks technische en organisatorische maatregelen. Deze minimaliseren het risico dat je bedrijfsvoering verstoord wordt door een cyberaanval.  Je reduceert bijvoorbeeld de kans dat sleutelprocessen stil komen te liggen of dat kwaadwillenden cruciale data van je in handen krijgen. 

Laten we eerst het begrip ‘duurzaam’ bespreken. Een solide securityprogramma omvat een meerjarig plan waarin je de actuele dreigingen en kwetsbaarheden continu inzichtelijk maakt op basis van risicoanalyses. Zo kun je de juiste maatregelen blijven nemen. Je inspanningen worden gestructureerd en je plan kan meegroeien met de veranderende wereld. Zo ben je niet alleen nu, maar ook over drie jaar nog fit. 

Daarmee komen we op de andere essentiële term die we hierboven al gebruikten: ‘dynamisch’. Je dient een securityprogramma constant aan testen te onderwerpen om het te optimaliseren, zodat het continu wordt aangepast aan interne en externe veranderingen. Compliancerichtlijnen als NIS 2.0 vragen nu ook van organisaties dat zij hun securityprogramma continu testen op effectiviteit. 

Whitepaper: Hoe zet je een duurzaam securityprogramma op?

Een duurzaam securityprogramma is cruciaal als je je wilt beschermen tegen cyberincidenten, ongeacht de branche waarin je actief bent. Lees hier hoe je een securityprogramma vorm geeft.

In 5 fases naar een toekomstbestendig, dynamisch securityprogramma 

Dan nu de hamvraag: hoe zet je een duurzaam securityprogramma op? Bij Wortell doen we dat voor klanten door samen vijf fases te doorlopen. In onze visie zijn deze cruciaal voor het creëren van een toekomstbestendig plan. 

Wat je kunt verwachten? Hieronder geven we een zeer beknopt overzicht!

1. Analyse: foto maken van de huidige situatie 
Allereerst maken we samen een plaat van de status quo. Denk aan je huidige cyberrisico’s, compliancerichtlijnen die op jouw organisatie van toepassing zijn, je volwassenheidsniveau qua security en maatregelen die je reeds hebt geïmplementeerd. Deze analyse vormt de basis voor de volgende fases. 

2. Definiëring: ambities en doelen in kaart brengen 
Waar wil je naartoe? In fase 2 brengen we de gewenste situatie in kaart. Daarbij nemen we onder andere je toekomstige IT-landschap mee. Ook classificeren wij samen je data en bepalen we welke maatregelen je kunt nemen om deze data optimaal te beschermen. Samen definiëren we een routekaart, zodat we goed weten waar we naartoe werken en maatregelen kunnen nemen die passen bij je organisatie en risicoprofiel. 

3. Implementatie: het uitgestippelde pad ‘asfalteren’ 
De fundering is gelegd, dus er is werk aan de winkel! Nu gaan we de uitgestippelde route ook daadwerkelijk bewandelen. We implementeren de benodigde securitybasismaatregelen in drie heldere (opeenvolgende) stappen: we nemen preventieve, detectieve én reactieve maatregelen. Ook helpen we je aantoonbaar te maken dat je deze maatregelen hebt genomen (een voorwaarde om te voldoen aan actuele compliancenormen). Ten slotte werken we met je samen aan het inrichten van governance — oftewel, de wijze waarop je alle maatregelen beheert en bestuurt. 

4. Exploitatie: de waarde ‘in actie’ zien 
Nu we de security- en dataprotectiemaatregelen hebben geïmplementeerd, is je securityprogramma in uitvoering. Het gaat zijn waarde bewijzen! In deze fase zie je meer dan ooit dat het securityprogramma één geheel vormt van mensen, middelen en methodes die samen zorgen voor een veilige bedrijfsvoering. 

Onze MDR-dienst is nu bijvoorbeeld actief: onze experts monitoren je IT-omgeving 24/7, ondernemen direct actie bij dreigingen én zoeken proactief naar dreigingen om problemen op te lossen die zich nog niet hebben voorgedaan. Ook werken we continu aan het verhogen van security awareness onder je medewerkers via periodieke trainingen en testen. Zo blijven zij scherp op securitygebied. 

5. Audit en control: fit en compliant blijven 
Je hebt alle securityzaken goed geïmplementeerd en je IT-landschap is beschermd. Maar de wereld staat niet stil. Je krijgt regelmatig te maken met nieuwe aanvalsscenario’s, aangepaste compliancenormen en audits. Om fit for purpose te blijven, moeten we continu tests en analyses uitvoeren, incident response plannen oefenen en optimalisaties doorvoeren. Soms komen we daardoor met een bepaald element weer even in fase 3 of 4 terecht — om wederom toe te werken naar fase 5. 

Deze fase is cruciaal voor het succes van je securityprogramma. Want door deze aanpak blijft je securityprogramma fit en compliant! 

Next level beveiliging

Managed eXtended Detection and Response

Cybersecurity als next level beveiliging tegen alle bedreigingen van buitenaf.

Benieuwd naar de ins en outs van een duurzaam securityprogramma? 

Wil je serieus aan de slag met een duurzaam, dynamisch securityprogramma? En ben je benieuwd naar de manier waarop Wortell dit invult? Binnenkort verschijnt ons whitepaper waarin je alles leest over onze aanpak. Daarin vertellen we over de ins en outs van een goed securityprogramma en gaan we dieper in op de vijf fases. Stay tuned!