Ga naar content
Zoek op onderwerpen, blogs, diensten etc.

Altijd in contact met arts dankzij BeterDichtbij en Azure Out of the Box

Een digitale dienst, die draait om menselijk contact. Dat is BeterDichtbij. Het is een laagdrempelige manier om samen de zorg makkelijker te maken voor iedereen. Patiënten komen dankzij BeterDichtbij eenvoudig in contact met hun behandelend arts of zorgverlener en vice versa. Godfried Bogaerts (CEO & Founder) en Edwin Vermeer (Technical Lead) vertellen meer over BeterDichtbij en hun keuze voor Azure Out of the Box als beheerplatform.

 

Meer weten over Azure Out Of The Box?

Lees meer

Een gestandaardiseerde uitrol van een landingzone in Azure voor een vaste prijs.
Met BeterDichtbij kunnen patiënten elk moment van de dag een korte vraag stellen, een herhaalrecept aanvragen of bijvoorbeeld onderzoeksuitslagen nalezen. Zo is de brug naar de behandelend arts kort. “Je merkt dat er in een medisch traject vaak veel vragen zijn bij patiënten, die ze onzeker kunnen maken. Gewoonlijk wordt de afspraak met de behandeld arts afgewacht voordat er een antwoord komt op deze vragen. Dat is met BeterDichtbij niet meer nodig; een vraag kan door patiënten direct worden voorgelegd. Het is zelfs mogelijk om op een afgesproken moment met de arts te videobellen via BeterDichtbij.”

 

Goede reactietijd & centrale communicatie

BeterDichtbij biedt patiënten het gemak van toegankelijke, digitale communicatie - zonder dat het zorgverleners met meer werk belast. Aan de achterkant sluit het namelijk naadloos aan op de processen van bijvoorbeeld een ziekenhuis en de bijbehorende interne (EPD-) systemen. “De ziekenhuismedewerkers werken via een achterliggend webplatform, dat ze gebruiken vanaf de werkplek. Zo wordt het in de organisatie geïntegreerd. Assistenten beantwoorden vragen met de standaardreacties van hun vakgroep of maken een aantekening in de agenda van de arts. Zo is een goede reactietijd gegarandeerd en wordt 60 tot 70% van de vragen door poli-assistenten afgevangen.” Sinds de lancering in januari 2018 zijn er nu 33 ziekenhuizen en al 80.000 gebruikers aangesloten op BeterDichtbij. De doelstelling is om dit binnen twee jaar op te hogen naar 40 à 50 ziekenhuizen. Ook zijn er verscheidene huisartsengroepen ingestapt. “BeterDichtbij is een landelijk merk, dus ziekenhuizen en praktijken hoeven niet zelf te bouwen aan de bekendheid van de digitale communicatiedienst. En als een patiënt bij meerdere zorgorganisaties onder behandeling is, dan staat dit overzichtelijk bij elkaar in de eigen BeterDichtbij-app. 

Schaalbaar, beschikbaar & betaalbaar

Bij de start van de coronacrisis begin 2020 besloot BeterDichtbij om het platform tijdelijk gratis aan te bieden aan ziekenhuizen en huisartsenpraktijken in Nederland. “Het gebruik verzesvoudigde. Toen werd duidelijk: we moeten iets doen aan onze schaalbaarheid. Ook kosten en flexibiliteit waren redenen om een alternatief te zoeken toen ons huidige hostingcontract afliep. Daarnaast moet de omgeving altijd beschikbaar zijn. Stel dat iemand net is geopereerd, dan is het cruciaal dat artsen gegarandeerd contact kunnen hebben met patiënten.

We hebben met oog op dit bedrijfskritische karakter van BeterDichtbij en onze verdere groei de keuze voor Azure Cloud gemaakt. Zo hebben we veel ruimte om op te schalen en de omgeving goed te monitoren.

We kwamen in contact met Microsoft, die ons koppelde aan Wortell voor het integratietraject van Azure Out of the Box.” De BeterDichtbij-omgeving is technisch overzichtelijk en niet complex, wel moeten alle juridische zaken en afspraken rondom data en privacy perfect zijn geregeld. Dit is van groot belang voor zowel patiënten als zorgorganisaties die BeterDichtbij als dienst inzetten. Ook de koppelingen met het elektrisch patiëntendossier (EPD) en bekende websites zoals apotheek.nl en thuisarts.nl moeten goed ingeregeld worden. “We hebben een eigen technisch team dat de omgeving beheert en verder doorontwikkelt. Er ligt een uitgebreide roadmap met zaken die de komende jaren aan het platform toegevoegd worden. Met de huidige technische opzet en het beheer in de Azure Cloud-omgeving hebben wij hiervoor legio mogelijkheden.”

Privacy & security

Om de app te gebruiken, worden patiënten uitgenodigd door de afdeling van het ziekenhuis of de huisartsenpraktijk waar zij onder behandeling zijn. Er moet immers wel een behandelrelatie bestaan. “De gebruiker downloadt de BeterDichtbij-app en kan daarna met de code uit de sms en persoonlijke e-mail inloggen. Dan ontvangt hij een tweede sms ter verdere verificatie. Met een eigen pincode kan de app vervolgens eenvoudig maar veilig worden gebruikt; vergelijkbaar met de app van je bank.” Aangezien BeterDichtbij privacygevoelige informatie bevat, staat beveiliging hoog op de agenda. “Azure Out of the Box heeft verschillende lagen voor security. De inrichting van de application gateway en rechten van en naar de omgeving toe zijn daarnaast onderdelen waar we continu bovenop zitten. Denk aan de encryptie voor alle data en doordachte toegangsmaatregelen. Daar houden we altijd rekening mee, het gaat immers om privacygevoelige data in de zorg.”

Korte lijnen in de samenwerking

“Voor ons is het prettig dat Wortell Microsoft-partner is en vaker met zo’n groot concern samenwerkt. Wortell past qua omvang namelijk beter ons. Er zijn korte lijnen en we schakelen rechtstreeks met de technische architecten. Wij hebben zelf veel kennis in huis en staan direct in contact met specialisten van Wortell die daarop aansluiten.” De komende periode ligt de focus van BeterDichtbij op het verder vergroten van de schaal, zodat nog meer ziekenhuizen en gebruikers het platform en de app kunnen gebruiken. “Mensen gaan steeds meer zelf voor hun eigen zorg en gezondheid doen. Sommigen houden al stappen en dagboekjes bij of meten bijvoorbeeld hun slaappatroon. In de toekomst kan steeds meer van die data via BeterDichtbij worden gedeeld met zorgverleners. Zo zijn patiënten meer betrokken bij de eigen zorg en kan de zorgverlener daar direct op aanhaken.”

Meer weten over Azure Out Of The Box?

Lees meer

Een gestandaardiseerde uitrol van een landingzone in Azure voor een vaste prijs.