Ga naar content
Wij zijn de #1 Microsoft partner van Nederland
header_top_slogan_short
Console Werken bij

Microsoft VIVA Topics - Configuratie

Je hebt je ingelezen op Microsoft VIVA Topics (Topics) en je wilt er mee aan de slag. In eerdere blogs: Kennismanagement is dood, leve kennismanagement! Deel 1 en Kennismanagement is dood, leve kennismanagement! Deel 2, hebben we gezien dat er minimaal 3 ingrediënten nodig zijn om succesvol kennismanagement toe te passen. In deze blog ligt de focus op het ingrediënt: technologie. Het configureren van Microsoft Topics. 

Microsoft Topics governance 

Voordat we techniek gaan uitrollen is het verstandig om eerst na te denken over de technische keuzes en de functionele impact ervan, ofwel Governance.  Als je de antwoorden op de te maken keuzes hebt kan de hele exercitie in minuten gedaan zijn. De te maken keuzes neemt Wortell mee in governance sessies. Tijdens een governance sessie bespreken we wat het gevolg is van de technische keuzes die gemaakt moeten worden. Wil je meer weten over Wortell’s visie op Teams Governance & Security?  

Stappenplan 

De volgende stappen gaan we in deze blog bespreken: 
1. Toewijzen van licenties;
2. Configureer Microsoft VIVA Topics;
    - Configuratie opties.

Toewijzen licenties 

Om Topics te kunnen gebruiken dien je de medewerkers te voorzien van een Topics licentie. Dit doe je in het Admin center (onder Active Users). Hieronder hebben we Adele Vance van Contoso een Microsoft VIVA Topics licentie gegeven. Het kan enkele uren duren voordat de licentie actief is. 

Microsoft VIVA Topics Configureren 

Nu is het tijd om Topics te configureren. Dit doe je door in het Admin center te kiezen voor 'Settings' > 'Org Settings' en dan 'Topic Experiences'. Dit opent een uitklappaneel waar we Topics gaan configureren. 

Mocht je de te maken keuzes niet vooraf hebben vastgelegd dan adviseer ik om deze opties vast te leggen bij je Office 365 Governance. Nogmaals, bij governance gaat het enerzijds om het vastleggen van de technische keuze maar zeker ook om de achterliggende functionele gevolgen van deze technische keuzes. 

Topic Discovery 

In deze tab configureer je welke content Topics mag doorzoeken.

Keuze: Select SharePoint topic Sources 
In deze stap geven we aan waar Topics op zoek mag gaan naar kennis. 

Met deze 4 keuzes kun je eigenlijk iedereen te vriend houden: Alle sites, Alle sites exclusief die geheime site of andersom gedacht alleen de geselecteerde sites. De laatste keuze is No sites. De opties All, except selected sites en Only selected sites zijn ook met een CSV te uploaden. Deze CSV is vrij simpel en bestaat uit 2 kolommen. Site name en Url. 

Een voorbeeld om sites te excluden: 

Een voorbeeld om een aantal sites te selecteren: 

Keuze: Exclude topics 
Vervolgens heb je nog de mogelijkheid om een lijst van topic namen aan te leggen die niet gevonden mogen worden zodat je nog meer veiligheid hebt. 

Ook hier heb je weer de keuze om een CSV te gebruiken. Deze heeft de volgende kolommen: 

  • Name (required) 
    Hier geef je (uiteraard) de naam op van de Topic. 
  • Expansion 
    Als je een acroniem wilt uitsluiten, typ je de woorden waar het acroniem voor staat. 
  • MatchType- Exact/Partial (Required) 
    Hier kun je aangeven of het een exacte of gedeeltelijke match is. Op regel 5 zien we Arc staan. Project Arc zal worden uitgesloten net als Plasma arc Welding maar Architectuur dan weer niet! 

Topic Visibility 

De volgende tab helpt je bij het configureren van de zichtbaarheid van de Topics binnen Office 365. Je kunt dus aangeven wie Topics kan zien. Hier heb je de volgende opties: 

Topic Permissions 
In deze tab configureren we wie binnen de organisatie topics mag aanmaken en bewerken en wie topics mag managen. 

En wie topics mag creëren en aanpassen:

Ook hier is de (technische) keuze vrij simpel: Iedereen, niemand of een select gezelschap. De laatste optie die je hier hebt is het aangeven wie topics kan managen. Kies wie toegang heeft tot het Topic management dashboard om topics in de hele organisatie te bekijken. Deze kennismanagers kunnen acties uitvoeren zoals feedback over topics bevestigen, afwijzen en bekijken. Ze kunnen ook topics bekijken, maken en bewerken. 

Who can manage topics 
In deze sectie configureren we topics mag managen. In dit voorbeeld heb ik ervoor gekozen om 2 geselecteerde medewerkers het privilege te geven om topics te managen. 

Topic Center 
Het Topic center! Dit is een speciale SharePoint site waar medewerkers een persoonlijke pagina hebben van de voor hen relevante kennis in de hele organisatie. Hier is het mogelijk om de titel van het Topic Center te wijzigen.

De optie onder Site address is een link naar het Topic Center:

Klaar! 

Topics is nu geconfigureerd. We hebben aangegeven waar Topics mag gaan zoeken binnen de SharePoint omgeving, voor wie de gevonden Topics zichtbaar zijn, wie Topics mag bewerken en managen. Nu is het tijd om Topics zijn werk te laten doen!  

Conclusie 

De technische handelingen om Topics te activeren zijn niet zo complex. Dit is slechts een technische exercitie. Kennismanagement is véél meer dan alleen een stukje techniek activeren. Wil je hier meer over weten dan wil ik, of één van mijn collega’s, je hier graag bij helpen zodat we samen kunnen kijken hoe we gefaseerd het kennisniveau binnen jouw organisatie kunnen verhogen! 

Onze auteur

Sander Derix

Als Productivity architect ben ik expert op het gebied van content lifecycle, compliance, informatiemanagement en migraties[TK1] . In mijn werk vind ik het leuk om lange termijn denken te combineren met praktische stappen zetten in het hier en nu. Ik krijg er energie van om organisaties verder te helpen door het implementeren van hoogwaardige oplossingen die écht bijdragen aan een productieve en veilige werkomgeving.

In mijn werk combineer ik enerzijds mijn uitgebreide ervaring in informatie-, document- en procesmanagement en anderzijds mijn ervaring in verschillende rollen zoals: developer, lead consultant, teamleider, architect om toekomst vaste en beheerbare oplossingen te ontwerpen. Een project voer ik het liefst uit in samenwerking met een team, omdat ik geloof dat je samen de beste oplossingen realiseert.