Ga naar content
Wij zijn de #1 Microsoft partner van Nederland
header_top_slogan_short
Console Werken bij

Samen werken aan een stabiele werkomgeving

Blogs
7-10-2018

Managed Services

Bij Managed Services is ons voornaamste doel het ontzorgen van de klant op IT-gebied. Dat doen we niet alleen, dat doen we samen met de klant. We worden vaak gezien als het verlengstuk van de eigen IT-afdeling. Maar wat houdt dat ontzorgen in de praktijk in? Een kijkje in onze keuken.

Een mooi samenspel waarbij alles in elkaar grijpt

Het ontzorgen doen we op meerdere manieren. Allereerst ontzorgen we proactief en dat is waar we steeds meer op aansturen: proactief beheer. Door de omgevingen goed te monitoren zien we tijdig waar we actie op moeten ondernemen. Hierdoor kunnen we hinder of zelfs uitval bij onze klanten voorkomen. Ten tweede ontzorgen we reactief door het oplossen van incidenten en problemen. Helaas is het nooit mogelijk om álle incidenten te voorkomen. Daarom hebben we hebben ons als doel gesteld om tachtig procent proactief en twintig procent reactief op te lossen. Alles is er uiteindelijk op gericht om ervoor te zorgen dat de IT-omgeving van de klant zo stabiel mogelijk wordt. Het terugdringen van incidenten biedt ons ook meer ruimte om de klant verder te helpen innoveren. Wanneer we mooie kansen zien voor de klant om door middel van nieuwe technieken of functionaliteiten hun bedrijfs- of IT processen te versoepelen of kosten te besparen, dragen we dit proactief aan.

We ontzorgen op 5 manieren:

Om hier inhoudelijk vorm aan te geven hebben we een framework ingericht. Deze bestaat uit vijf aandachtsgebieden: continuous delivery, routinecontroles, maintenance, reporting en advies. Wat dit betekent leg ik hieronder uit.
1.Continuous delivery Allereerst continuous delivery, dit is het doorontwikkelen en vernieuwen van de configuratie van de klantomgeving op basis van nieuwe inzichten die we in de loop van de tijd opdoen. 2. Routinecontroles Daarnaast voeren we continu routinecontroles uit op de omgevingen, dit zijn de zogenaamde checks. Deze voeren we zoveel mogelijk geautomatiseerd uit via onze monitoring tool (SCOM) en diverse scripts maar in sommige gevallen ook gewoon handmatig. 3. Maintenance Ons derde aandachtsgebied is maintenance, oftewel onderhoud dat is gericht op het voorkómen van incidenten. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld het checken en opschonen van diverse logfiles. 4. Reporting We vertellen ook graag wát we doen, en dat is pijler vier: reporting. Enerzijds zijn dit de rapportages die de Customer Experience Manager aanbiedt aan een klant. Anderzijds doen we ook rechtstreeks reporting richting de klant, bijvoorbeeld over de capacity. We controleren bijvoorbeeld of een klant nog voldoende licenties beschikbaar heeft en hoe het staat met de opslagcapiteit op de omgeving. 5. Advies Tot slot geven we graag advies. Dit is uiteraard een overkoepelend begrip en draait niet alleen om alles wat uit rapportages naar voren komt, maar ook om de nieuwe inzichten die we opdoen. We geven bijvoorbeeld advies aan de klant over hoe we de omgeving beter kunnen inrichten, waarbij we uitleggen wat dit de klant oplevert.

We hebben hetzelfde doel

Dit alles vindt plaats in een samenwerking tussen ons team, onze specialisten binnen Wortell en de klant. We werken met elkaar aan hetzelfde doel: een stabiele werkomgeving. Een mooi samenspel waarbij alles in elkaar grijpt!

Software als dienstverlening. Meer weten?