Ga naar content
Zoek op onderwerpen, blogs, diensten etc.

Top 4 grootste IT irritaties van zorgmedewerkers

Top 4 grootste IT irritaties van zorgmedewerkers

En wat je er aan kunt doen

In de zorg draait het om het verlenen van zorg. Dat klinkt logisch, maar een gemiddelde dag van een zorgverlener lijkt er anders uit te zien. En de IT-systemen van zorgorganisatie lijken soms een ander doel te hebben.

Vier oplossingen voor vier irritaties

Op basis van vele gesprekken met zorginstellingen vat Wortell in deze korte paper de 4 meest gehoorde ergernissen samen, als het gaat om het gebruik van de digitale werkplek. Daarnaast wordt per ergernis een concrete oplossing geboden om deze weg te nemen of te minimaliseren.
  1. Ik moet 100 keer per dag inloggen op alle systemen
  2. Na een bezoek aan een cliënt blijft de administratie liggen
  3. Ik weet niet waar ik de informatie moet vinden
  4. Ik hoop dat ik veilig omga met gevoelige data

Meer over Intranet