Ga naar content
Zoek op onderwerpen, blogs, diensten etc.

Data Management met DAMA / DMBOK 2

Nederlands 2 dagen

Omschrijving

Als Data Engineer ben je in grote mate afhankelijk van betrouwbare informatie. Je wilt ten slotte een soepel werkend Data Platform. Ook wil je rapportages kunnen opstellen die overeenkomen met wat er in bedrijfsprocessen daadwerkelijk gebeurt. Onduidelijke definities, slechte datakwaliteit of onregelmatige/incomplete aanleveringen van data kunnen hierbij verstorend werken.

Net zoals je afhankelijk bent van betrouwbare data uit bronsystemen ben je ook afhankelijk van inzet van collega's om data betrouwbaar te maken en houden. Nu is de uitdaging vaak om de organisatie in beweging te krijgen om deze problemen op te lossen.

In deze training krijg je van een zeer ervaren Data Management Professional praktische handvatten aangereikt. Je leert hoe je de verantwoordelijken in de business warm kunt laten lopen om (ad hoc of structureel) issues op het gebied van data-definities, -structuur en -kwaliteit op te lossen.

Aan de hand van een aantal functionele aandachtsgebieden van het wereldwijd toegepaste DAMA - DMBOK 2 raamwerk doorlopen we de belangrijkste basisbegrippen van Data Management. Aan de hand van ingebrachte casuïstiek (door de cursisten) zetten we deze theorie om naar praktische toepassing. Je kunt hier na de training direct mee aan de slag.

Voorkennis om de training Data Management voor BI en Data Warehousing te volgen

Als deelnemer aan deze cursus is geen bijzondere voorkennis vereist.

Onderwerpen

  • Introductie in Data Mangement
  • Data Governance
  • Data Architectuur
  • Reference & Master Data
  • Meta Data Management
  • Datakwaliteit
  • Praktische handvatten

Studiemateriaal

In de training Data Management voor BI en Data Warehouses gebruiken we eigen materiaal. Wij zorgen ervoor dat je al het benodigde materiaal op tijd ontvangt.

Beschikbare datums

Er zijn momenteel geen geplande datums beschikbaar. Neem contact op voor de mogelijkheden.